Det europeiske kulturarvåret 2018 i Østfold

EU har vedtatt et europeisk kulturarvår 2018 for å løfte frem Europas felles kulturarv. Målet er at dette skal stimulere folk til å utforske den rike og mangfoldige europeiske kulturarven. Videre for verdsette, kjenne og beskytte kulturarvens verdi og reflektere over kulturarvens plass i våre liv.

Typisk norsk – ikke bare norsk
Norsk kulturarv har blitt til, og blir fremdeles til i møte med andre kulturer. Ingenting er helt norsk. Alt er et resultat av påvirkning og impulser. Det er derfor naturlig å markere det europeiske kulturarvåret med utgangspunkt i europeisk kultur sett med et norsk perspektiv.

I Norge går Arkivverket, Kulturrådet, Nasjonalbiblioteket, Riksantikvaren og Norges Kulturvernforbund sammen om en rekke arrangementer og markeringer i 2018. De norske bidragene til kulturarvåret vil være basert på målene og føringene fra EU.

Bidragene i Østfold – oppstart allerede 5. januar
Østfold fylkeskommune, Fylkeskonservatoren og Østfoldmuseene har inngått samarbeid vedrørende bidragene til kulturarvåret i Østfold, og Torill Wyller ved Østfoldmuseene – Moss by- og industrimuseum er utnevnt til prosjektleder for denne komiteen.

Vi drar i gang allerede den 5. januar og det er Det Norske Blåseensembles nyttårskonserter i Halden, Mysen, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss  som er først ut og som  være den formelle markeringen og starten på kulturarvåret i Østfold. Under disse konsertene vil det bl.a bli fremført verker av våre mest kjente europeiske komponister/musikere: Mozart, Beethoven, Bellini, Puccini, Strauss, Weber, Lortzing, Mendelsohn, Rossini, Händel og Cassado.

Inviterer elever fra Kulturskolene til nyttårskonsertene
Komiteen ønsker også at unge elever i fylket skal få oppleve disse forrykende nyttårs- konsertene med Det Norske Blåseensemble der også unge talenter fra kulturskolene i Halden, Eidsberg, Fredrikstad, Sarpsborg og Moss er solister. Derfor inviteres fem elever fra Kulturskolene i hver av disse byene for å overvære konsertene og høre verkene fra disse europeiske komponistene. Årets konferansier er Per Sundnes og i løpet av konserten vil han intervjue en fylkespolitiker om Kulturarvåret 2018 i Østfold, og nevne de unge gjestene fra Kulturskolene.

Program for året vil bli kunngjort fortløpende fra januar 2018. Har du arrangementer eller andre markeringer du tenker kunne være passende for å være med i programmet, ta kontakt med prosjektleder Torill Wyller eller Hilde Marthinsen

Mer om European Year of Cultural Heritage – kan du lese her.