Dømmen om er bedre liv, John Alfred Erlandsson, fotograf ukjent

Drømmen om et bedre liv

Dømmen om er bedre liv, John Alfred Erlandsson, fotograf ukjent

Utstillingen «Drømmen om et bedre liv» ble vist i Moss by og industrimuseum fra 7. juni 2005 til 17. april 2006. En fyldig katalog er til salgs i museet for 100 kr. Utstillingen åpnet i Moss by – og industrimuseum 7. juni 2005. Dette skriver Camilla Gjendem og Torill Wyller i forordet til katalogen: Industribyen Moss har mange innbyggere som er født i et annet land enn Norge. Ulike befolkningsgrupper har satt sitt preg på byen siden industrialiseringen for alvor startet på slutten av 1800-tallet. Veldig mange kom som arbeidssøkende fra våre nordiske naboland, og fortsatt er det innvandring derfra som dominerer. Ideen til utstillingen «Drømmen om et bedre liv. Fortellinger om innvandring til Moss 1905 –2005», har vi delvis fått fra Arbetets Museum i Norrköping i Sverige. Her startet det hele med et dokumentasjonsprosjekt om innvandring som omfattet 21 steder i Sverige. Under vignetten «Drömmen om ett bättre liv» arbeidet arbeidslivsmuseer, innvandrerforeninger og studieforbund sammen om lokale utstillinger som senere ble samlet til en stor utstilling i Arbetets Museum høsten 2002. En annen inspirasjonskilde har vært våre egne samlinger, hvor størstedelen av materiale for tiden er fra Moss Glassverk, en av byens hjørnesteinsbedrifter som dessverre ble nedlagt i 1999. Her vet vi at det fra starten i 1898 jobbet mange svenske innvandrere. En perle i samlingen vår er protokollen fra Moss Glassarbeiderforening fra 25. juni 1899, håndskrevet på svensk. I tillegg får man fortellinger og bilder fra de 17 innvandrerne som har fortalt sin historie til Moss by og industrimuseum.