Elingaard er i ferdi med å bli sandstensgul, anno 1800-tallet. Sydfasaden er ferdig, vi håper å få malt ferdig fronten og sidene i 2018. Foto Gaute Jacobsen

Elingaard Herregård blir igjen lys sandstensgul!

Elingaard Herregård anno 1805; Det pågår nå omfattende restaureringsarbeider på Elingaard Herregård i Fredrikstad. Bygningen blir tilbakeført til tiden rundt 1805 da herregården var malt i sandstensgul.

Elingaard Herregård er unik i norsk sammenheng. Gården har tilhørt noen av landets fremste adelsslekter. Jens Bjelke som var rikets kansler holdt til på herregården tidlig på 1600-tallet, og fikk til og med besøk av Christian IV ved to anledninger i 1616 og 1625.
Huitfeldt-familien bygde etter en stor brann i 1746 den nåværende hovedbygningen i 1749.

Major Christian Sørli overtok gården i 1805 og gjennomførte omfattende endringer og da særlig i borggården. Elingaard har hatt mange eiere opp gjennom årene.
I 1948 ble gården overtatt av Libertas, en næringslivsorganisasjon som ønsket å bruke stedet som kurssenter. Med Libertas ble mye omgjort og fjernet innvendig som museet i dag forsøker å rette opp i. Nylig er blant annet havestuen restaurert.

Arkitektoniske kvaliteter

En bygnings- og farge-arkeologisk undersøkelse av eksteriøret ble igangsatt i 2017. Malerikonservator og Professor emeritus Jon Brænne fikk oppdraget. Med bakgrunn hos Riksantikvaren og Norsk institutt for kulturminneforskning er han en av landets fremste eksperter på bygningsvern. Analysene som er gjort er omfattende og detaljerte. Vinduer, dører, gesimser, panel, dører, pilastre og søyler er undersøkt.
Anbefalingen er å tilbakeføre til utseende bygningen hadde etter ombyggingen i 1805. Dette betyr at panel skal males i linoljefargen gul sandstein og vinduene males i mørk brun. Mye annet gjøres også, og summen av alle fargekombinasjoner og detaljer gjør at «bygningens arkitektoniske kvaliteter» nå vil bli mer framtredende, sier Jon Brænne i sin rapport.

Malerikonservator og professor Jon Brænne ser på resultatene av sine fargeundersøkelser. Foto Gaute Jacobsen

Langsiktig arbeid

I tillegg til utvendig maling av sørveggen i 2017 så er vinduer restaurert og råteskader fjernet. Kostnadene for restaurering av hele bygningen er beregnet til 3,5 millioner kroner.
Med støtte fra Fredrikstad kommune, Østfoldmuseene, Stiftelsen UNI og Østfold Fylkeskommune blir sydfasaden, som var i dårligst forfatning, nå restaurert.
Og det jobbes med å skaffe finansiering slik at resten av bygningen også kan restaureres og males. Vi er optimistiske og har gode samarbeidspartnere, så dette skal vi klare, sier avdelingsdirektør Gaute Jacobsen.

Se link til annonse i Fredrikstad Blad om saken:

https://www.f-b.no/kultur/elingaard/onsoy/elingaard-blir-igjen-lys-sandstensgul/s/5-59-893204