Fra Værven i Moss, foto: Egil Kristiansen

Et skip blir til – historiske glimt fra Værven i Moss

Fra Værven i Moss, foto: Egil Kristiansen

2006-2007 viste Moss by- og industrimuseum utstillingen «Et skip blir til – historiske glimt fra Værven i Moss». I katalogen fra utstillingen kan publikum fordype seg i historien om Moss skipsverft, populært kalt Vogteværven. Verftet ble etablert St. Hans dag i 1870. Et år senere ble det første skipet Lyn levert til en kunde i Moss. Mange skip, navneskift og år senere, var det slutt på skipsbygging på Værven. I 1986 ble det siste skipet bygget, en jernbaneferge til Statens Järnvägar i Sverige. Det har blitt bygget båter i Moss helt tilbake til 1500-tallet. Moss hadde en god havn og tilgang på trematerialer og arbeidskraft. M Peterson & Søn startet et av de første skipsverftene i byen i 1850 årene. Det lå på den nåværende jernbanetomten. Verftet bygget og reparerte bedriftens egne skip. I 1860 startet kjøpmann N.W Grønn skips- og reparasjonsverft på Bellevue strand. Tvillingbrødrene Johan og Jørgen Hermann Vogt overtok verftet i 1870. Vogteværven var i utgangspunktet tenkt som et reparasjonsverft. Men allerde i 1871 sto den første nybygde skonnerten Lyn klar til levering på verftet. Siden ble stadig nye skip bygget ved verftet. Årene fra 1874 til slutten av 1880 årene var det stor aktivitet på Vogteværven. Utover 1890-tallet ble det vanskeligere å drive verftet lønnsomt, og i 1889 ble Moss Skipsverft og Erichsverven kjøpt opp av Aksjeselskapet Moss Værft. Moss nye Skipsverft ble etabler og Vogteværvens tid var ute. I februar 1898 registrerer de tidligere eiere Hannevik, Holst, Møller og Vogt, og ingeniør G. Hartmann, Aktivselskapet Moss Værft. Fra 1914 til 1920 hadde 500 mennesker sitt arbeide på Værven. Men i 1921 kom nedgangen og i 1927 ble Moss Værft oppløst. Samme år ble Moss Verft & Dokk stiftet og verftet kom igjen på fote. I 1961 ble Moss Værft & Dokk tilknyttet Kværnerkonsernet ved at Kværner Brug A/S kjøpte samtlige aksjer. I 1975 var Værven byens største bedrift med 1068 ansatte.  Verftet var en av Moss bys viktigste arbeidsplasser frem til slutten av 1980-tallet. I år 2000 ble den tidligere Værveneiendommen solgt til Jeløy Strandpark ANS.