Den blå timen: Borgerkorpsfanen fra 1702 med løver, monogram og våpenskjold før sammenrulling. Foto: Bodil Andersson/Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

Faneflukt fra Halden

«Med flyvende faner og klingende spill» er et uttrykk vi ofte formidler når det er snakk om festningshistorie. Faner og musikk var og er en viktig del av forsvarets symbolmarkering, krigshendelser og ved store begivenheter. Et par av de eldste fanene i samlingen til Halden historiske Samlinger har nå fløyet ut av sin gamle sammenheng og over i en mer rolig tilværelse. Det var på tide med litt mindre eksponering parallelt med klargjøringen av lokalene til neste års store 1718-utstilling.

De to borgerkorpsfanene som har vært del av krigshistorisk utstilling siden 1990-årene, ble forleden dag pakket forsiktig ned og transportert til magasin for fotografering og sikker oppbevaring. Vi snakker om noen kvadratmeter med faner – store, gamle, og meget skjøre. Tradisjonelt har de vært oppfattet som fra 1702 og 1704, opprettelsesårene for de to borgerkorpsene. De var halvmilitære patrulje- og innsatsstyrker der byborgerne selv fikk anledning til å ta et tak. Det gjorde de til gagns både i 1716 og i 1814. Tradisjonen med slike styrker fortsatte helt til en lov i 1881 avsluttet denne tradisjonen i hele landet.

Det er to faner, en for hver av korpsene på nordsiden og sydsiden av byen. Begge har som hovedmotiv byens våpen – en stående mann i harnisk – og mottoet «Gud med oss». Den ene har laurbærgrener og puttier som holder banneret med devisen over, den andre har løver som dramatisk støtter Frederik 4s kronede speilmonogram i gull. Begge fanene er i silke med motivene dels applikert, dels malt på bakgrunnen.

All umake ble gjort for å skåne tekstilene mest mulig. En seng av lerret og silkepapir var lagt klar, og etter koordinert og arbeidsintensivt utløft fra montrene på et eget underlag, ble alt lagt forsiktig og horisontalt ned med faglige hender. Deretter ble fanene ytterst forsiktig rullet opp på rull kledd med silkepapir, med minst mulig belastning og mest mulig omtanke: Slett uten bukler og bretter, og riktig retning. Utfordringen var å glatte ut 300 års historie uten brekkasje, men varsomme og øvede faglige hender greide brasene, langsomt og veloverveid. Til slutt ble 1700-tallstekstilene pakket godt inn i silkepapir og lerret, støttet av jevnt fordelte knytebånd uten belastning.

God tur til Trollull for hvile, og velkommen tilbake.

Fingerspitzengefühl: Konservatorene Juliane Derry (t.v.) og Randa Arntzen tar seg av de siste stadier av fanerullingen. Foto: James Ronald Archer/Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
Gud med oss? Den harniskkledde haldenser titter forbauset opp fra behansket behandling før magasinsøvnen inntreffer. Foto James Ronald Archer/Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger.