Fra forestillingen Kongen kommer med Det norske Blåseensemble under FredrikshaldFest. (Foto Christer Elnes, DNBE)

Får midler til å gå videre med planene om teaterhistorisk museum i Halden!

Ordfører Thor Edquist (H) og vår avdelingsdirektør Lillian Nyborg i Halden historiske Samlinger jobber for å få et teaterhistorisk museum til Halden, og igår kveld ga formannskapet sa sitt ja til å gå videre med denne planen. 

– «Jeg foreslår at vi bevilger de 140.000 kronene som skal til for å utarbeide en søknad til statlige myndigheter. Pengene kan tas fra formannskapets egen konto», sa varaordføreren i Halden til unison enighet i går.

Østfoldmuseene vil søke Kulturdepartementet om opprettelse av en prosjektstilling for videreutvikling av Fredrikshalds Teater som et nasjonalt teaterhistorisk kulturarvsforvaltnings- og formidlingssenter. Siden ansatte ved Halden historiske Samlinger i perioden frem til 2020 vil være opptatt med å etablere nytt magasin i det Nye veveriet i Spinneriet, og etablere et museum i Fayegården i sentrum, må man finne en ekstern ressurs til oppstarten av prosjektet og til det å skrive søknaden for å få statlige midler for å realisere planen.

Derfor har Halden historiske Samlinger vært i kontakt med Annabella Skagen, som idag er ansatt som førstekonservator ved Ringve Musikkmuseum i Trondheim, og spurt henne om hun kunne være interessert i å ta på seg jobben.

Annabella Skagen (Foto: Ute Freia Beer)

«Jeg anser Annabella som en av de mest kompetente fagpersonene på dette området i Norge. Hun har tidligere vært knyttet til institutt for teatervitenskap ved NTNU og har stor kunnskap om både Fredrikshalds Teater og Konservativen, uttaler Lillian Nyborg.

Annebella Skagen har sagt seg villig til å ta på seg dette viktige oppdraget og ønsker at dette blir et samarbeid mellom Østfoldmuseene, NTNU og Dronning Maauds Minde. Og nå som formannskapet har bevilget 140.000 kroner, er vi klare til å starte opp arbeidet med å få et nasjonalt teaterhistorisk museum til Halden.

Tidl. saker om Fredrikshalds Teater: