Industrigründeren Julius Nicolai Jacobsen (1829-1894). Stangebyesamlingen, Fredrikstad Museum

Fokus på arkiv – industriell gründertid i Østfold og Fredrikstad

Gressvik Bruk. Fotografi fra forrige århundreskifte. Stangebyesamlingen, Fredrikstad Museum

Gressvik Bruk. Fotografi fra forrige århundreskifte. Stangebyesamlingen, Fredrikstad Museum

For omlag hundre og femti år siden startet en av de mest gjennomgripende endringer av Østfold. På bemerkelsesverdig få år endret fylket karakter fra å ha vært et svært tradisjonelt jordbruks- og sjøfartsfylke til å bli et yrende industrifylke. Befolkningen endret også karakter med alle innvandrende arbeidere som strømmet til fylkets nye industribedrifter. Byene så vel som landsbygda ble endret i en fart og karakter man aldri hadde sett maken til. Det var nærheten til havet og de viktige vannveiene innover i landet, som gjorde utviklingen så gunstig akkurat her. Knyttet opp til 1800-tallets liberale økonomiske politikk og ikke minst ny teknologi – dampmaskinen som det fremste symbol på den – lå Østfold helt perfekt til for en industriell oppblomstring her til lands.
Lisleby Bruk (senere Lisleby fabrik)

Lisleby Bruk (senere Lisleby fabrik)

Østfoldmuseene har fått støtte fra Norsk Kulturråd til å arbeide med etterlatte arkiver fra to av fylkets viktige industribedrifter. Fredrikstad Museum skal arbeide med arkivene etter viktige sagbruksbedrifter, nemlig Gressvik Bruk og Lisleby Bruk utenfor Fredrikstad. Disse startet opp rett i etterkant av sagbruksprivilegienes bortfall i 1860, og utviklet seg til å bli to dominerende industribedrifter i distriktet som sysselsatte flere hundre arbeidere hver. Fredrikstad Museum forvalter også et betydelig privatarkiv etter en av fylkets industrigründere, Julius Nicolai Jacobsen som startet nettopp Gressvik Bruk. Gjennom hans betydelig private og forretningsmessige korrespondanse er det mulig å følge en ung manns etablering i en gryende industriby, fra han kom til Fredrikstad i 1848 til han døde juledagen 1894. Som så mange andre kom Jacobsen fra Drammen og så mulighetene i trelastnæringen og dens industrielle utnyttelse i Nedre Glomma-regionen. Sammen med et par andre drammensere ledet Jacobsen an i det som skulle bli et av norsk histories store “industrieventyr”.
Industrigründeren Julius Nicolai Jacobsen (1829-1894). Stangebyesamlingen, Fredrikstad Museum

Industrigründeren Julius Nicolai Jacobsen (1829-1894). Stangebyesamlingen, Fredrikstad Museum

Målet med prosjektet er å få gjort de viktige arkivene tilgjengelige for forskere, publikum og andre interesserte. Det kan også danne utgangspunkt for en videre satsing på forskning og formidling innad ved Østfoldmuseene på vår industrielle historie. For dette er en sentral del av fylkets historie som har hatt enorme konsekvenser. Røttene til Østfold av i dag, både for lokalsamfunn, befolkning, problemer og muligheter i fylket, kan man spore til den industrielle oppblomstring som tok til for hundre og femti år siden. Det er noe av dette vi vil sette fokus på. Tekst: Trond Svandal