Askerudlåven

Askerudlåven, Folkenborg Museum. Foto: Espen A. Nordenhaug

Askerudlåven, Folkenborg Museum. Foto: Espen A. Nordenhaug

Låven kommer fra gården Søndre Askerud i Rødenes. Den ble gitt som gave til museet av gårdens eier, Sverre Sellevoll i 1972.

Askerud er en forholdsvis stor gård med 300 da. jord og 500 da. skog. Dateringen av låven er ikke sikker, men flere kilder tidfester den til første halvdel av 1700-tallet. Den sikreste datering er 2 militærkart fra henholdsvis 1716 og 1740. På det tidligste ligger låven på en annen plass og i en annen retning, mens på kartet fra 1740 er orientering og plass den riktige. Låven består av 5 gjennomgående rom med 6 tverrvegger som er laftet helt opp i gavlspissene. Dens ytre mål er vel 11 m x 29 m.