Gutustua

Gården Gut(h)u var en middels stor gård i distriktet på omkring 80 da. jord og 240 da. skog. Den ligger i søndre del av Eidsberg kommune, i Heen krets. Man kan med rimelig sikkerhet tidfeste bygningen til tidlig 1800-tallet. En kilde angir 1810 som byggeår.

Huset fremstår i dag som laftet i 11/2 etasje og med en utvendig svalgang i bindingsverk. Størrelsen er 5,5 m x 10 m. Det er tydelige spor etter ombygging, spesielt en utvidelse i lengden og antagelig i høyden. Guthustua ble kjøpt for kr 600 høsten 1936. Sommeren 1937 ble huset satt opp på museet for kr 700. Det er verdt å merke seg at man valgte en plass der det tidligere hadde stått en liten stue. Dette kan ha vært plassen til den opprinnelige bygningen på Folkenborg frem til omkring 1850.

Guthustua

Guthustua