Hagastua

Hagahuset er en gammel stue fra Vestre Haga. Bygningen ble kjøpt i 1848 for 250 speciedaler, og flyttet til Folkenborg.

Den hadde tidligere fungert som bygdas første faste skole fra 1836 til 1841. På Folkenborg ble den bygdas første «rådhus». I Herredstyresalen ble de fleste møter som hadde med styre og stell avholdt. I tillegg fungerte bygningen som lokale for Eidsberg Sparebank. Husets alder er noe uviss, men det er nevnt som «det lille stuehuset» i 1799, og virker ikke som det er helt nytt den gang.

Hagastua og Gutustua. Foto: Ingrid Brødholt

Hagastua og Gutustua. Foto: Ingrid Brødholt