Husmannsplassen

Husmannsplassen består av husmannsstue, fjøs, låve og stabbur. Huset er fra Saribakke under Østreng på Monaryggen. Gitt av Østfold skogselskap og flyttet til museet i 1979. Fjøset er fra Elgetunhagan under Elgetun ved Lundeby i Hærland, med plass til en ku og en kalv, en gris og maks ti høner. Gitt av Johan Hagen i 1976. Låven inntil fjøset er fra Østenga, en plass under Enger. Nabo med Askerud i Marker kommune. Flyttet til museet i 1977.

Husmannsplassen på Folkenborg. Foto: Ingrid Brødholt

Husmannsplassen på Folkenborg. Foto: Ingrid Brødholt