Narvestadbygningen

Kort om Narvestadbygget

Huset er bygget i 1724 av sorenskriver Janus Colstrup. Han hadde systematisk kjøpt opp parter i gården og lånt penger til gårdens eiere for å komme i posisjon til å bli eneeier. Det første han gjorde var å reise en ny to-etasjes bygning. Narvestad er en av de store gårdene i kommunen med vel 500 da. jord og 500 da. skog. Den ligger i Folkenborg krets, like nord for museet. Narvestadbygningen ble gitt i gave av Harald og Agnes Narvestad i 1942 og var da fredet. Dens plassering på museet er der gården Folkenborg hadde sin låve.

Dette er en stor 2-etasjes bygning med 2 frittstående fløyer som antagelig ble bygget etter tegninger fra København. Siden det da var sorenskriveren som bygget, var det både «Contoir», Arrest og Dragonsal i huset, i tillegg til rikelig med rom for beboere og tjenerskap. Huset må ha vært relativt lukseriøst i sitt utstyr og sin framtoning.

Narvestadbygningen. (Foto: Ingrid Brødholt)

Narvestadbygningen. (Foto: Ingrid Brødholt)

Omvisning (video)

Avdelingsleder Bjørn Høie tar deg med på en omvisning i Narvestadbygget i denne filmsnutten.