Søndre grop

I Søndre grop finnes blant annet en stor friluftsscene med tak, og en smie med snekkerverksted fra Brennemoen. Da Østre linje ble lagt gjennom Mysen på slutten av 1800-tallet hadde NSB eierinteresser i deler av Folkenborgbruket på grunn av grusforekomstene. Det ble tatt ut store mengder grus på begge sider av dagens fylkesvei. Søndre grop er et resultat av dette.

Scenen, Søndre grop. Foto: Ingrid Brødholt Scenen, Søndre grop. Foto: Ingrid Brødholt