Stabburet fra Hærland

Kornmagasinet fra Hærland. Dette var felles kornlager for Hærland sogn; en slags «bank» med korn som sikkerhet. Ved opprettelsen av den moderne sparebanken i Eidsberg i 1844 var grunnkapitalen den summen som salget av bygdemagasinet med kornbeholdning og innbo innbrakte, nemlig 887 speciedaler og 110 shilling. Ble gitt i gave av Karl Hersleth i 1939.

Stabbur fra Hærland. Foto: Ingrid Brødholt

Stabbur fra Hærland. Foto: Ingrid Brødholt