Utforsk Haldenvassdragets Kanalmuseum

Kanalmuseet finner du i Ørje, som ligger ved Haldenvassdraget i hjertet av det naturskjønne Indre Østfold. Museet formidler kunnskap om det biologiske mangfold i skog og vassdrag. Her vises samspillet i vårt økologiske miljø og naturens usynlige hemmeligheter. Områdets rike dyreliv presenteres. Med blikket rettet mot fremtiden ønsker Kanalmuseet å fremme vern av naturen, i all dens mangfold og sårbarhet.

Museet formidler historie og kultur fra skogsdrift, tømmerfløting, og treforedling. Sentralt står kanalbygger Engebret Soot (1786-1859) og hans livsverk; Norges første sluseanlegg fra 1849. Etter at Haldenvassdraget ble kanalisert, begynte dampbåter å trafikkere vassdraget. I de senere år har flere av de gamle båtene blitt restaurert, derfor har Ørje fått et enestående dampbåtmiljø.