Fotballmuseet på Stadion stenger

Fotballmuseet på Stadion stenger

Etter 10 års drift må Fotballmuseet på Fredrikstad Stadion stenge. Leiekontrakten på nåværende sted utløper 31. mars 2017 og meget lave besøkstall over mange år forsvarer ikke fortsatt drift. I 2016 har ca. 200 mennesker vært innom museet, og det er ikke rettferdig å fortsette med å subsidiere disse billettene så mye som det har vært nødvendig å gjøre.

«….Det kan se ut som at plassering av fotballmuseum på en fotballstadion dessverre ikke automatisk gir suksess», sier avdelingsdirektør Gaute Jacobsen. Fotballsupportere kommer for å se fotball – ikke for å gå på museum. Norges Olympiske Museum i Håkonshallen på Lillehammer hadde de samme utfordringene».

Fotballhistorien er sterk i Fredrikstad. Det eksisterer nok noen helt spesielle historiske og kulturelle forutsetninger i Fredrikstad som gjorde byen til en av Norges viktigste fotballbyer. Byens beliggenhet og kontakt med utenverdenen er en ting. En annen er den sterke industrialiseringen mot slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Fredrikstad ble en moderne by. Kampen om 8 timers arbeid, 8 timers hvile og 8 timers fritid ble vunnet, men hva skulle man bruke fritiden til? Foreningsliv og idrett ble viktig. Innføringen av fritid økte også fotballens interesse i befolkningen.

Neste år åpner Fredrikstad Museum ny basisutstilling i Tøihuset i Gamlebyen. Fredrikstad Museum vil i årene framover utvikle sitt programtilbud og i større grad trekke fram enkeltmenneskers historier fra 1567 og fram til i dag.