Framsida på Østfoldmuseenes skriftserie nr 4, "Fotografier fra ein utstilling - Østfoldutstillingen i Sarpsborg 1930"

Fotografier fra en utstilling – Østfoldutstillingen i Sarpsborg 1930

Sarpsborgfotografen Chr. E. Larsen dokumenterte Østfoldutstillingen fra byggestart i 1929 til de siste arrangementene i august 1930. Østfoldutstillingen var et kjempeløft for arrangørene, og uten disse fotografiene hadde det ikke vært mulig å danne seg et bilde av det store utstillingsområdet med alle sine provisoriske utstillingshaller.

I 1928 besluttet Sarpsborg kommune og Østfold fylke å gå sammen om en større utstilling. Sarpsborg by ville feire 900-årsdagen for Hellig Olavs fall. Østfold landbruksselskap feiret sitt hundreårsjubileum. Med utstillingen sommeren 1930 ønsket man å vise fylkets utvikling innen nærings- og kulturliv.

Etnolog Kari Grindland har skrevet artikkelen. Hun er avdelingsleder og fotoarkivar ved Østfoldmuseene – Østfold fylkes billedarkiv. Utgangspunktet for arbeidet er de nesten 300 glassplatenegativene fra Larsens dokumentasjon som befinner seg i billedarkivets samling.

Fra åpningen av Østfoldutstillingen i Sarpsborg 5. juni 1930. Foto: Chr. E. Larsen / Østfold fylkes billedarkiv

Fra åpningen av Østfoldutstillingen i Sarpsborg 5. juni 1930. Foto: Chr. E. Larsen / Østfold fylkes billedarkiv

Det har blitt en interessant dokumentasjon på hvordan Østfold satset store ressurser på å vise omverdenen hvordan fremskritt og optimisme hadde fått fotfeste i regionen. Det er også en spennende historie om moderniseringen av Norge, og om markedsføringsarbeid i en tid da et dagsferskt bilde i en stor avis som Aftenposten var en sensasjon. Stiftelsen Østfoldmuseene viderefører skriftserien som stiftelsen Østfoldmuseet startet i 2007. Heftet Fotografier fra en utstilling – Østfoldutstillingen i 1930 er det fjerde nummeret i serien, utgitt 2010. Heftet kan kjøpes ved henvendelse til alle museene i stiftelsen Østfoldmuseene, enten i museumsbutikkene eller administrasjonen, og direkte fra Østfold fylkes billedarkiv. De tre foregående numrene har blitt mottatt med stor interesse, og Østfoldmuseene er glade for å kunne bidra med stadig nye glimt av Østfolds rikholdige kulturhistorie gjennom disse årlige utgivelsene. Gunn Mona Ekornes Hefte 1 Krepsefiske på Hvaler Hefte 2 Kambo – Norges svar på Detroit Hefte 3 Eventyret om Thea og Andrew Foss