Fotomontasje Litteraturuka i Sarpsborg 2015

På Sarpsborg bibliotek ble det under Litteraturuka Sarpsborg i november 2015 vist en liten fotoutstilling om Sarpsborg 1940-45. «Du må ikke sove» – med undertittel Krig, motstand og ytringsfrihet som var temaet for Litteraturuka. I tillegg ble det utstilt beslaglagte bøker og litteratur fra krigsårene.

Utstillinga er laget av Sarpsborg kommune, Litteraturuka i samarbeid med Østfoldmuseene – Østfold fylkes billedarkiv.

Vi gjengir fotografiene her. Du ser bildene ved å skrolle nedover eller ved å klikke på det første for så å bla horisontalt.

ØFB.1981-01017 Sarpsbrua etter sprengning, april 1940. Brua var underminert, men ble ikke sprengt under krigshandlingene. Sprengninga fant sted da ladningene skulle tas vekk noe senere. Flere brannmenn ble drept. Fotograf ukjent / Østfold fylkes billedarkiv.
ØFB.1981-01017 Sarpsbrua etter sprengning, april 1940. Brua var underminert, men ble ikke sprengt under krigshandlingene. Sprengninga fant sted da ladningene skulle tas vekk noe senere. Flere brannmenn ble drept. Fotograf ukjent / Østfold fylkes billedarkiv.
ØFB.1982-00409 Solli bru i Tune, mislykka forsøk på oppretting etter sprengning i 1941. Fotograf ukjent / Østfold fylkes billedarkiv
ØFB.1982-00409 Solli bru i Tune, mislykka forsøk på oppretting etter sprengning i 1941. Fotograf ukjent / Østfold fylkes billedarkiv
ØFB.1981-00212 Sarpsbrua sprengt i 1940, ved ulykke etter underminering. Biler kjøres over bru-stedet på jernbanevogner. Foto: Norsk Billedreportasje (Evang) / Østfold fylkes billedarkiv.
ØFB.1981-00212 Sarpsbrua sprengt i 1940, ved ulykke etter underminering. Biler kjøres over bru-stedet på jernbanevogner. Foto: Norsk Billedreportasje (Evang) / Østfold fylkes billedarkiv.
ØFB.1981-00212 Sarpsbrua sprengt i 1940, ved ulykke etter underminering. Provisorisk gangbru i jernbanebruas konstruksjon. Foto: Norsk Billedreportasje (Evang) / Østfold fylkes billedarkiv.
ØFB.1981-00212 Sarpsbrua sprengt i 1940, ved ulykke etter underminering. Provisorisk gangbru i jernbanebruas konstruksjon. Foto: Norsk Billedreportasje (Evang) / Østfold fylkes billedarkiv.
ØFB.1979-00116 Fredsbegeistring i Sarpsborg 8. mai 1945, reservepolitiet kommer hjem fra Sverige. Foto: Rolv Bjøreid / Østfold fylkes billedarkiv.
ØFB.1979-00116 Fredsbegeistring i Sarpsborg 8. mai 1945, reservepolitiet kommer hjem fra Sverige. Foto: Rolv Bjøreid / Østfold fylkes billedarkiv.
ØFB.1979-00116 Fredsbegeistring i Sarpsborg 8. mai 1945, reservepolitiet kommer hjem fra Sverige. Foto: Rolv Bjøreid / Østfold fylkes billedarkiv.
ØFB.1979-00116 Fredsbegeistring i Sarpsborg 8. mai 1945, reservepolitiet kommer hjem fra Sverige. Foto: Rolv Bjøreid / Østfold fylkes billedarkiv.
ØFB.1988-00125 Mil.org.-mann Peder Iversen fra Hannestad i Tune, fotografert på gården Plommen ca 8. – 9. mai 1945. Fotograf ukjent / Østfold fylkes billedarkiv.
ØFB.1988-00125 Mil.org.-mann Peder Iversen fra Hannestad i Tune, fotografert på gården Plommen ca 8. – 9. mai 1945. Fotograf ukjent / Østfold fylkes billedarkiv.
ØFB.1983-00837 Tørking av tobakksblader i papirsal 1 på Borregaard, fotografert 5. oktober 1944. Fotograf ukjent / Østfold fylkes billedarkiv (Borregaard-samlingen)
ØFB.1983-00837 Tørking av tobakksblader i papirsal 1 på Borregaard, fotografert 5. oktober 1944. Fotograf ukjent / Østfold fylkes billedarkiv (Borregaard-samlingen)
ØFB.1983-00839 Henting av fór-cellulose på Borregaard, mars 1942. Fotograf ukjent / Østfold fylkes billedarkiv (Borregaard-samlingen)
ØFB.1983-00839 Henting av fór-cellulose på Borregaard, mars 1942. Fotograf ukjent / Østfold fylkes billedarkiv (Borregaard-samlingen)
ØFB.1988-00123 Tysk fangeleir for polske soldater på Greåker skole, Tune, fotografert under opprydding i mai 1945. Fotograf ukjent / Østfold fylkes billedarkiv.
ØFB.1988-00123 Tysk fangeleir for polske soldater på Greåker skole, Tune, fotografert under opprydding i mai 1945. Fotograf ukjent / Østfold fylkes billedarkiv.
ØFB.CLA.UNR.00089 Fra begravelsen til gårdbruker Einar Molteberg, Ingedal kirke, Skjeberg i 1944. Ved kista står kona Augusta og deres tre sønner, Jens f. 1934 og Egil f.1937 og Ivar f. 1939. De bodde på gården Øiestad søndre i Skjeberg. Einar var en av femti norske politiske fanger som ble sendt fra Norge til konsentrasjonsleir i Tyskland med det tyske troppe- og fangetransport-skipet D/S Westphalen. Skipet forliste 8.9. 1944 utenfor Marstrand i Sverige (torpedering eller mine), og bare fem av de norske fangene overlevde. Foto: Christian E. Larsen / Østfold fylkes billedarkiv. Mannen Einar Ludvik Joachim Molteberg f. 1906, d. 1944, døde ved Westfalens forlis 8.september 1944. På gravstøtta: Død ved Westfalens forlis 8-9-1944 01 11 03 Alltid i kamp for Norges sak, selv bak gitter og lås du stred, inntil det redselens brak, trakk deg i bølgene ned
ØFB.CLA.UNR.00089 Fra begravelsen til gårdbruker Einar Molteberg, Ingedal kirke, Skjeberg i 1944. Ved kista står kona Augusta og deres tre sønner, Jens f. 1934 og Egil f.1937 og Ivar f. 1939. De bodde på gården Øiestad søndre i Skjeberg. Einar var en av femti norske politiske fanger som ble sendt fra Norge til konsentrasjonsleir i Tyskland med det tyske troppe- og fangetransport-skipet D/S Westphalen. Skipet forliste 8.9. 1944 utenfor Marstrand i Sverige (torpedering eller mine), og bare fem av de norske fangene overlevde. Foto: Christian E. Larsen / Østfold fylkes billedarkiv. Mannen Einar Ludvik Joachim Molteberg f. 1906, d. 1944, døde ved Westfalens forlis 8.september 1944. På gravstøtta: Død ved Westfalens forlis 8-9-1944 01 11 03 Alltid i kamp for Norges sak, selv bak gitter og lås du stred, inntil det redselens brak, trakk deg i bølgene ned
ØFB.CLA.UNR.00241 Fra Nasjonal Samlings kontorinteriør i Sarpsborg. Foto: Chr. E. Larsen / Østfold fylkes billedarkiv.
ØFB.CLA.UNR.00241 Fra Nasjonal Samlings kontorinteriør i Sarpsborg. Foto: Chr. E. Larsen / Østfold fylkes billedarkiv.
ØFB.CLA.UNR.00268 Nasjonal Samling i Sarpsborg, fane med tekst: Aust-Viken F.O. Nasjonal Samling (Fylkesorganisasjon) Uniformert mann i midten, fylkesfører Olaf Hoff. Foto: Chr. E. Larsen / Østfold fylkes billedarkiv.
ØFB.CLA.UNR.00268 Nasjonal Samling i Sarpsborg, fane med tekst: Aust-Viken F.O. Nasjonal Samling (Fylkesorganisasjon) Uniformert mann i midten, fylkesfører Olaf Hoff. Foto: Chr. E. Larsen / Østfold fylkes billedarkiv.
ØFB.1978-00547 Evakuerte i krigsdagene i april 1940 på gården Lunde i Varteig, nabokommune til Sarpsborg. Fra venstre nr. 2 og 3: Anders og Martha Sælid. Foran ved hunden: Erik Lunde, til høyre for ham: Elise Lunde. Med hatt i hånda: Rich. Snoppestad. I midten med mønstret kåpe: Fru Furuholmen, over henne datteren. Lengst til høyre Ingeniør Gunerius Furuholmen. Ellers: familien Kristiansen fra Sarpsborg. Fotograf ukjent / Østfold fylkes billedarkiv.
ØFB.1978-00547 Evakuerte i krigsdagene i april 1940 på gården Lunde i Varteig, nabokommune til Sarpsborg. Fra venstre nr. 2 og 3: Anders og Martha Sælid. Foran ved hunden: Erik Lunde, til høyre for ham: Elise Lunde. Med hatt i hånda: Rich. Snoppestad. I midten med mønstret kåpe: Fru Furuholmen, over henne datteren. Lengst til høyre Ingeniør Gunerius Furuholmen. Ellers: familien Kristiansen fra Sarpsborg. Fotograf ukjent / Østfold fylkes billedarkiv.