Fredrikstad Museum og Isegran

Fredrikstad Museum og Isegran

Østfoldmuseene – Fredrikstad Museums forvaltningsansvar på Isegran er avsluttet – men vi fortsetter å formidle den grandiose øyas lange og innholdsrike historie – og ønsker Isegran lykke til med nye drivere og aktører!

Historikk

Isegran ligger der Glomma deler seg i to og renner ut i Oslofjorden. Øya ligger strategisk til, og den som styrte Isegran kontrollerte også store deler av sør-øst Norge. Første gang vi finner Isegran omtalt i historiske kilder er i 1287 da Alv Erlingsson oppholdt seg på øya. En dramatisk konflikt mellom ridderen Alv Erlingsson og Hertug Håkon V Magnusson fører til at Alv Erlingson tar hertugens borgherre Hallkjell Krøkedans til fange og dreper ham på Isegran. Konflikten ender med at Alv Erlingsson mister 260 av sine soldater i et slag dem imellom.

I 1658 taper Danmark-Norge Bohuslän og grensen flyttes nordover. Fredrikstad sammen med Halden blir nå to strategisk viktige festningsbyer. Utvidelsen av festningsanleggene skyter fart. Isegran inngår sammen med Kongsten fort, Gamlebyen og Cicignon, forsvaret av Fredrikstad og innløpet til Glomma. Den militære utviklingen er merkbar. Et eget orlogsverft legges til øya i 1684. Tidlig på 1700-tallet holdt Tordenskjold til her. I 1903 blir festningene i byen nedlagt, mens mineforsvaret på Isegran blir utvidet fram til nedleggelsen i 1936.

Den sivile virksomheten etterhvert over mange bygninger. Båtbygger Bjarne Aas bygger fram til 1960-tallet sine kjente Aas-terner og IOD-seilbåter. Med mer fritid blant norske arbeidere øker også behov for båtplasser. Nordmenn er først og fremst turister i eget land på denne tiden.

Arkeologisk feltstasjon

Fredrikstad kommune tok over eierskap og drift av øya i 1961. Store istandsettelsesprosjekter kommer i gang, og spørsmål om innhold og utvikling blir mer aktuelt. Erling Johansen ble brukt av kommunen til restaurering av bygninger på Isegran. Han representerte en økt akademisk bevisstgjøring og satsning om bevaring, forskning og formidling av byen, og Østfolds historie på Isegran. En viktig faktor for å få til dette arbeidet var samarbeidet med Universitetet i Oslo.

Den arkeologiske feltstasjonen kom til i 1973 etter forslag fra Erling Johansen. Nå fikk studenter ved Universitetet i Oslo sitt eget kurssted med overnattingsmuligheter. Veiutbyggingen av E6 førte også til omfattende utgravningsprosjekter hvor Isegran ble fast base for arkeologene på 1990-tallet.

I 1983 flyttet Fredrikstad Museum til Isegran som en del av den akademiske dreiningen. Det er også viktig å nevne stipendiatene Ivo de Figueiredo og Petter Ringen Johannessen, som har holdt til på Isegran, og gjennom sin forskning og formidling har styrket øyas akademiske rolle.

Museet blir forvaltere av Isegran

Museets administrasjon flyttet til Isegran i 1984, og tok i bruk Kullboden, Minemagasinet, som skulle bli nytt utstillingsbygg, og deler av båthuset. Med støtte fra Kulturdepartementet stod Minemagasinet ferdig i 1992, med utstillinger, filmrom, butikk og Kafé. Båthuset ble også da tatt i bruk som utstillingslokale. Utstillingen Hvite seil og salt sjø ble åpnet i 1993, med Kong Harald tilstede. Og i 1994 overtok museet forvaltningen av øya.

En viktig satsning var bygging av en båtslipp på Isegran. Satsning på maritim kultur førte til tett samarbeid mellom Fredrikstad Museum og det nye Maritime Center som ble etablert på Isegran i 2000. Restaurering av museets båter var viktig, men også formidling av kystkultur generelt. Når museet flyttet sin administrasjon og utstillinger til Tøihuset i Gamlebyen i 2003, ble flere arealer overtatt av Maritime Center AS, og museet har hele tiden engasjert seg i bevaring av båtene Fix og DS Hvaler.

Arena for arrangementer

Isegran har alltid vært et populært friluftsted for byens befolkning. Mange liker å gå sine daglige turer her, og øya ligger som en liten oase av ro midt i mellom Fredrikstad sentrum og Gamlebyen. Ikke minst er den flotte renessansehagen på enden av øya et perfekt sted for inspirasjon og meditasjon. Bruk av parkområdet var en viktig strategi for museet; enten det var til utleie til andre arrangører eller ved egne kulturarrangementer. De mest populære arrangementene i museets regi opp gjennom årene har vært Dragefestivalen og Barnas Isegran (tidligere kalt Barnas Dag). Andre arrangement som kan nevnes er historiske og maritime foredrag, vandringer, omvisninger og konserter.

Anno på Isegran

Høsten 2015 ble Tambourafdelingen og Visit Fredrikstad & Hvaler kontaktet av Strix, som sto bak TV-produksjonen Anno for NRK. Isegran ble sett på som en attraktiv location for TV-serien og museet ble kontaktet med hensyn til bruk av stedet til reality-serien. Det ble etablert et samarbeid mellom Fredrikstad Museum, Visit Fredrikstad & Hvaler og Fredrikstad kommune. Fredrikstad Museum fikk inspirerende arrangementsideer fra Bergen som hadde Anno året før, og påtok seg ansvaret for å lage 9 Anno-lørdager i kulisse-landsbyen på Isegran, publikumsarrangementer som fulgte sendeplanen for Anno våren 2016.

I sendeperioden kunne publikum i ukedagene se TV-serien med håndverk og deltakere, og påfølgende lørdager selv oppleve Anno-miljøet i de samme omgivelsene, med ukens oldermann som demonstrerte ukens håndverk. Suksessen var stor, og samarbeidet med de andre aktørene på Isegran fungerte veldig godt, i tillegg til andre aktører fra området, og Isegran opplevde en publikumsrekord uten sidestykke med ca. 10 000 besøkende. Også Visit Fredrikstad & Hvalers Anno-arrangementer i Gamlebyen med fekting og håndverk, og museets to Anno-søndager på h.hv. Kongsten fort og Elingaard herregård gjorde dette til en innholdsrik opplevelse for publikum. Barnas Isegran i september 2016 hadde også kjempebesøk med 1900 barn og voksne, og ble det siste arrangementet i Anno-landsbyen før kulissene ble revet. I januar 2017 fikk samarbeidet lønn for strevet,  og «Anno-lørdagene» vant prisen «Årets utmerkelse» av Torvbyen.

Fremover

Kulturutvalget og Fredrikstad kommune nedsatte en arbeidsgruppe i 2015 som skulle utrede muligheter for næringsutvikling på Isegran. I dette lå det også en endring i organiseringen av Isegran. Fra og med januar 2017 ble ansvaret for bygninger, båtplasser, kafé og parkområde tilbakeført fra Fredrikstad Museum til Fredrikstad Kommune. En epoke i museets historie er dermed over. Fredrikstad Museum har fortsatt sine båtsamlinger og magasiner på Isegran. Vi vil fortsatt, som byens museum, gi kommunen råd i kulturfaglige forvaltningsspørsmål, slik at de på en best mulig måte kan tilrettelegge for bruk og bevare stedet som kulturminne for fremtidige generasjoner. Museet vil også fortsette å tilby historiske omvisninger på øya.
Barnas Isegran vil i år arrangeres som før, i samarbeid med Frederiksfesten, så hold av søndag 17. september.

Kos dere med vårt varierte  bildegalleri – Velkommen til Isegran!

 

Henvendelser vedr. utleie, kafèen og bruk av området:

Even Engelhart  tlf: 934 33876

even@tcnordic.no

Bestilling av historiske omvisninger :

Fredrikstad Museum ved Christine Lande tlf: 479 777 95

chrlan@arkiv2.ostfoldmuseene.no

Andre museumshenvendelser:

Direktør Gaute Jacobsen tlf: 480 68 409

gaujac@arkiv2.ostfoldmuseene.no

Henvendelser til grunneier Fredrikstad Kommune:

Terje Spydevold tlf 97420178

tesp@fredrikstad.kommune.no