Frivillige i arbeid under Bygdedagen på Kystmuseet Hvaler. Foto: Morten Skadsem
Frivillige i arbeid under Bygdedagen på Kystmuseet Hvaler. Foto: Morten Skadsem - Lisens: Creative Commons License

Frivillighet i Østfoldmuseene

Det gjøres mye frivillig arbeid ved de ulike avdelingene i Østfoldmuseene. Arbeidsoppgaver utføres av venneforeninger, historielag, organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner. Det er hjelp under arrangementer og dugnader, hagearbeid, men også båtlag, hjelp til arkivarbeid, registrering av gjenstander, fotografier og samlinger, formidling, utstillingsarbeid, skriving av arbeidsminner mm.

Strategi for frivillighet i Østfoldmuseene
Østfoldmuseene har nå nedsatt ei prosjektgruppe for å jobbe med frivillighet i museene og gi innspill til en strategiplan. Vi skal lage en håndbok for innføring og opplæring i frivillighet, og vi skal gjennomføre et pilotprosjekt: Brødbaking i vedfyrt stenbakerovn – opplæring av frivillige til slike oppgaver under arrangementer ved de museumsavdelingene som har bakerovner. Dette skjer i det gamle bakeriet på Fredriksten festning 19. og 20. oktober. Ved et slikt pilotprosjekt håper vi å skaffe oss verdifull erfaring for opplæring i andre ferdigheter, håndverk og arbeidsoppgaver.

Ideer til organisering av frivillighet
Hvordan skal vi organisere frivillighetsarbeidet? Skal vi lage en felles venneforening for hele Østfoldmuseene? I dag har vi flere venneforeninger og mange andre museumsvenner og hjelpere ved de ulike avdelingene; skal vi fortsatt holde på en slik ordning?
Skal vi ansette en frivillighetskoordinator? – en person som koordinerer og leder frivillighetsarbeidet ved museene? Museene i Bergen har nylig tilsatt en slik som vi gjerne vil la oss inspirere av.
Dette og mere til er spørsmål vi vil avklare underveis i prosjektperioden.

Hvordan defineres frivillighet?
Det finnes en felles definisjon for frivillighet i Europa: Felles for frivillige er at aktiviteten skjer av fri vilje, valg og motivasjon, innsatsen skjer uten tanke på økonomisk gevinst, målet er at andre skal ha utbytte av det, selv om en også ser at innsatsen har stor betydning for den frivillige selv, og innsatsen skjer for å bidra til verdier og til samfunnet som sådan. (The Manifesto for Voluenteering in Europe 2006)
I land der frivillighet har en lang tradisjon, skilles det i større grad mellom frivillighet og venneforeninger enn i Norge. I Norge er hovedregelen at de frivillige rekrutteres fra venneforeningene.

Trender i Østfoldmuseene
Flere av avdelingene har frivillige fra eierstyre og venneforeninger og tidligere eiere (Storedal, Kanalmuseet, Fredrikstad, Kystmuseet, Folkenborg, Moss).
Flere avdelinger mottar frivillige tjenester fra historielag, bygdekvinnelag, husflidslag, industrihistoriske foreninger, Rotary og andre foreninger som får noe igjen for sitt arbeid (låne lokaler) (Moss, Borgarsyssel, Fredrikstad, Folkenborg).
Alle avdelinger har både enkeltpersoner og lag/foreninger som stiller opp og gjør frivillig arbeid helt uten å få noe igjen for det (Moss, Storedal, Borgarsyssel, Kanalmuseet, Fredrikstad, Halden, Kystmuseet, Folkenborg).

Bakerovnkurset
Kurset skal som sagt over holdes på Fredriksten festning 19. og 20. oktober hvor vi skal bruke de over 300 år gamle bakerovnene. Pensjonert bakermester Nils Halkjær fra Motz bakeri i Halden er læremester, og vi skal lære å bake alminnelig brød, olivenbrød og julekake. Se vår nettartikkel på kalenderen vår for den 19. oktober. Påmelding til Kristin Søhol, krisoh@arkiv2.ostfoldmuseene.no.