Foto viser fra venstre: Trygve Andreassen, Lorentz Asbjørn Eriksen, Bengt Ø. Eriksen, Kjell H. Olsen og Egil Thømt.
Foto viser fra venstre: Trygve Andreassen, Lorentz Asbjørn Eriksen, Bengt Ø. Eriksen, Kjell H. Olsen og Egil Thømt. Marit Opperud og Hermann Arne Flø Vogl er også med i gruppa, men var fraværende denne dagen. Bengt Ø. Eriksen er for ung til å ha opplevd utstillingen, men han er en god hjelper og lokal ressurs for oss i museet i arbeidet. Ikke minst er han i besittelse av en original «Fugl Føniks-pins» fra 1937! Denne har vi også tenkt å gjøre noe med, så følg med, følg med!!

«Fugl Føniks» letter igjen fra Moss neste år! Ett år igjen til 80-årsmarkeringen!

I går, torsdag 9 juni, markerte «1937-gruppa» ved Moss by- og industrimuseum at det nå er ett år igjen til 80-årsmarkeringen av den store Mosseutstillingen på Skarmyra som åpnet samme dato i 1937. Den offisielle logoen og gjennomgangsmotiv for «Moss 1937 var «Fugl Føniks» tegnet av Alexey Zaitzow.

Gruppa ble dannet for et par år siden, og vi har hatt mimresamtaler om opplevelser fra utstillingen i 1937, og i fjor var vi på gjenoppfriskende befaring på Skarmyra.

Planarbeidet er foreløpig på idéstadiet, men det vil nok ende opp i en liten utstilling i museet og ikke minst en markering på Skarmyra den 9 juni neste år. Feiringen håper vi å få til sammen med Moss kommune, velforeningene i området, historielag og andre interesserte. Vi planlegger også en foredragsrekke på museet med relevante tema knyttet til mellomkrigstidens handel- og industriutstillinger, fremtidstro og byutvikling.