Funkis i Moss på nett

I kartet over kan du utforske 15 sentrumsnære funkisbygninger i Moss. Zoom i kartet og klikk på ikonene for å lese mer. Tips: Bruk Google Streetview for å navigere på gateplan.

Utstillingen «Funkis i Moss» i Moss by- og industrimuseum bygger på et spennende utstillingskonsept fra mellomkrigstidens Tyskland. Det var et spesialdesignet utstillingsrom til visning av abstrakt kunst. En versjon av Det Abstrakte Kabinettet er gjenskapt i museet som et kabinett for funkisarkitektur i Moss.

I Arkitekturkabinettet vises 15 sentrumsnære funkisbygninger inndelt i kategoriene boliger, forretningsgårder med leiligheter, offentlige bygg og industribygg. De samme bygningene er plottet inn på et kart med klikkbare punkter slik at du også på nett kan utforske dette.

Google Streetview

Husk at du kan benytte Google Streetview-funksjonen, som vil gi deg anledning til å utforske bygningene i fotografier på gateplan. Trekk ikonet med den gule figuren øverst i venstre hjørnet på kartet ned til den gaten du ønsker å utforske.

Funkis på mobil

Ta med deg mobilen ut på tur og benytt kartet for å finne fram. Skann QR-koden og få tilgang til innholdet, eller besøk m.mobilformidling.no og klikk deg fram enten via Moss by- og industrimuseum under «Avdelinger» eller ved å aksessere kartet fra forsiden.

Bla i katalogen

Den innholdsrike og fargerike katalogen til utstillingen «funkis i moss  MODERNISTISK ARKITEKTUR I ET MODERNISTISK UTSTILLLINGSROM» kan kjøpes for 200 kr. i museumsbutikken i Moss by- og industrimuseum, eller bestilles mot oppkrav hos påpostmottak@arkiv2.ostfoldmuseene.no

Bla i katalogen digitalt på Issu.com –>