Spåkone av Gerdi Jacobs.(Foto Fredrikstad kommunes kunstsamling - nettgalleri. Eier av samlingen er Østfoldmuseene)
Spåkone av Gerdi Jacobs.(Foto Fredrikstad kommunes kunstsamling - nettgalleri. Eier av samlingen er Østfoldmuseene) - Lisens: Creative Commons License

Gerdi Jacobs kunstnerstipend

Østfoldmuseene – Fredrikstad Museum skal dele ut Gerdi Jacobs  kunstnerstipend i 2017. Iht legatets vedtekter er formålet med stipendet å gi utdanningsstøtte til unge norske bildende kunstnere under 30 år.

Det skal deles ut i alt 90.000 kr. Stipendiet kan deles ut til en eller fordeles på flere stipendiater.

Gerdi Jacobs legat har som formål å yte utdanningsbidrag (herunder materialbidrag) til yngre (under 30 år) billedkunstnere fra Norge. Utover dette er det ingen krav til søknadene/søkerne. Søknadene må inneholde en beskrivelse av søkeren som opplyser om utdannelse og kunstnerisk virksomhet og hva det søkes til. Søknadene kan sendes pr. e-mail og pr. post. Søknadene vil bli vurdert av en fagkomite.

Kort om kunstneren Gerdi Jacobs

Gerdi Jacobs (1909-2001) ble født i Riga og kom til Norge i 1932.
Hun flyttet til Hvaler i 1984 og virket der helt frem til sin død.
Hun ble utdannet bl.a ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole,
Statens Kunstakademi og ved Maison Internationale des Arts i Paris.
Hennes verker kunne oppleves på ca. 70 separat- og kollektivutstillinger
i løpet av hennes karriere. Hun er innkjøpt av en rekke offentlige
institusjoner.

Tove Thøgersen, seniorrådgiver ved Østfoldmuseene,
skrev følgende om hennes kunst i anledning Gerdi Jacobs
90-års dag: “ -Hennes kunst setter fokus på sentrale,
allmenngyldige tema, som livet, døden og mellommenneskelige
relasjoner. Gerdis motivverden rommer både dypt alvor og
lun humor, og gjenspeiler en meget reflektert person.”

Les mer om henne  og hennes arbeider
i Norsk Kunstnerleksikon

Søknader sendes til:
Østfoldmuseene, Gamlebygata 8, 1721 Sarpsborg.
Merk søknaden: Gerdi Jacobs kunstnerstipend.

Kontaktperson for kunstnerstipendet er:
Gunn Mona Ekornes, direktør Østfoldmuseene
Telefon: 90962031/69115650
Epost: guneko@arkiv2.ostfoldmuseene.no

Søknadsfrist er 26. juni 2017