Bygdedag på Kystmuseet. Foto: Kathrine Sandstrøm.
Bygdedag på Kystmuseet. Foto: Kathrine Sandstrøm.

Godt besøk på bygdedagen

Bygdedagen på Kystmuseet Hvaler pinseaften var godt besøkt. I overkant av 700 mennesker fant veien til Nordgården denne dagen. Hvaler Kulturvernforening hadde satt sammen et spennende program med mye god underholdning, der blant annet Hvaler Musikkforening, Brottungær, kulturskolen og SFO underholdt. Flere lag og foreninger fra Hvaler hadde stands og fikk vist seg frem, blant dem var Hvaler jeger og fisk, Hvaler sanitetsforening, Hvaler hagelag, Hvaler bondelag og D/S Hvaler. Tilstede var også besøkssenteret for Ytre Hvaler Nasjonalpark. Det nystartede Hvaler vad-lag demonstrerte hvordan vadfiske foregikk tidligere og gjennomførte et vadtrekk i Skjelsbosundet.

Det var en hyggelig dag hvor både store og små koste seg. Bygdedagen er godt besøkt av både fastboende og hyttegjester. Hvaler hytteforening benyttet dagen til å dele ut en gave til Hvaler kulturvernforening. Disse midlene skal benyttes til utvikling av Kystlekeplassen.

Les mer om bygdedagen på Hvaler Kulturvernforening sine hjemmesider.