Hagearbeid på Kystmuseet Hvaler. Foto: Kathrine Sandstrøm
Hagearbeid på Kystmuseet Hvaler. Foto: Kathrine Sandstrøm

Hagearbeid på Kystmuseet Hvaler

Kystmuseet Hvaler ligger vakkert plassert på det gamle kombinasjonsbruket Nordgården på Spjærøy. Gården er omgitt av en stor hage. Som hager ellers kreves det mye arbeid for å holde denne ved like. Museet har i tillegg en historisk frukthage med en rekke gamle eplesorter fra Hvaler. Her finnes både Koli Briski eple, Savannah eple og en rekke andre eplesorter i tillegg til gråpærer, moreller og ulike bærbusker. Hagen fungerer som en såkalt genhage og er et viktig bidrag for å bevare de gamle lokale eplesortene.

Denne våren har det blitt ryddet i hagen ved hjelp av frivillig arbeid. Vi retter en stor takk til alle som har hjulpet til, ikke minst Rolf Utgård som har kappet ned en rekke trær på museumsområdet. Flere av trærne var i dårlig forfatning og de skygget dessuten både for frukthagen og Emilstua. Dette har bidratt til at denne delen av hagen nå er mer lys og åpen.

Vi jobber med å etablere en gruppe entusiaster som kan jobbe frivillig på museet, både i hagen og med annet forefallende arbeid. Vi ønsker å utvikle hagen videre, ikke minst i området rundt Emilstua. Her trengs det både planering og beplantning. Har du lyst til å være med i en slik gruppe? Gruppa vil drives av Vidar Pedersen og Arnt Otto Arntsen. Ta kontakt med Arnt Otto: 40407367 eller Vidar: 907 26 312.