Det største maleriet fraktes diagonalt ut av varmekammeret på Trollull. Foto Mona Beate Vattekar

Malerier større enn en manns høyde

Malerier større enn en manns høyde – utfordringer med pakking, frakt og magasinering.

I 2012/2013 ble Borgarsyssel Museums tidligere utstillings- og administrasjonsbygg tømt for museumsgjenstander. Til sammen ble det pakket ned godt 16.000 gjenstander i et stort samarbeidsprosjekt mellom avdelingene i Østfoldmuseene.

De fleste gjenstandene ble kjørt, i flere runder på trailer, til et nyetablert magasin i Halden. Noen utvalgte gjenstander ble transportert til Trollull fellesmagasin på Mysen. Et begrenset antall malerier ble midlertidig flyttet til en annen bygning på museet, blant annet fordi enkelte av disse hadde så store dimensjoner at det var usikkert om de kunne flyttes til Trollull fellesmagasin.

De to største maleriene er henholdsvis 325 x 230 cm og 306 x 185 cm. Sistnevnte har en kraftig gipsdekorert treramme som gjør maleriet svært tungt samtidig som rammen er spesielt skjør i forhold til håndtering. I tillegg er det et speil hvor dimensjonene heller ikke er i småskalaen; en gipsdekorert speilramme på 273 x 152 cm og et speilglass på 15 mm tykkelse.

De gipsdekorerte rammene er spesielt utsatt for skade ved frakt, da de både er tunge og skjøre. Tunge fordi de er laget av en kraftig bunnramme i treverk med et relativt tykt lag gipsdekor ovenpå. Skjøre fordi gipsdekoren lett kan brekkes av under håndtering og fordi den, flere steder, består av tynne utbygde formasjoner.

Det tyngste maleriet under pakkeprosessen. Ulike typer foam kles rundt maleriet som isolasjon og støtdemper.

Det største maleriet fraktes diagonalt ut av varmekammeret på Trollull. Foto Mona Beate Vattekar
Det tyngste maleriet under pakkeprosessen. Ulike typer foam kles rundt maleriet som isolasjon og støtdemper. Foto Randa Arntzen

Ved ankomst til Trollull fellesmagasin ble maleriene pakket ut og varmebehandlet i to porsjoner. Varmebehandling foretas på alt organisk materiale før det slipper inn i magasinene. Dette fordi organisk materiale i prinsippet kan være insektangrepet og derved være en potensiell fare for spredning av insekter i magasinene. Tykkelsen og type materiale avgjør hva som varmebehandles sammen.

Igjen krevde de største dimensjonene flere folks innsats for utpakking, frakte inn og ut av varmekammeret, rengjøring og frakt videre inn i magasinene. Den største utfordringen, utover tyngden, var høyden på dørene i varmekammeret og i bygget. Men denne gangen var ikke større døråpning ved hjelp av motorsag noe alternativ. Det var godt å kunne konstatere at forhåndsberegningene, med diagonal frakt gjennom de laveste døråpningene, stemte. Til det største maleriet måtte det dessuten på forhånd snekres et eget stativ for magasinering siden de eksisterende reolsystemene ikke kunne romme dette.

Vi har med dette gjennomført et krevende og utfordrende prosjekt som har gitt museumspersonalet både erfaring og større kunnskap om pakking, transport, varmebehandling og magasinering av store og skjøre gjenstander.