Bjørn Høie, foto: Øivind Gryteland / Smaalenenes avis

Hest og vogn i Norge

Arkitekt, bonde og ikke minst museumsmann i Østfoldmuseet, Bjørn K. Høie står bak utgivelsen. Høie er avdelingsleder ved Folkenborg Museum i Eidsberg, der han har arbeidet siden 1988.

Boka på 243 sider er rikt illustrert med over 300 fotografier og tegninger. Boka tar for seg norsk vognfabrikasjon, stilhistorisk og teknisk utvikling, nomenklatur og typemangfold, kuske- og gentlemanskjørte vogner, sleder, seletøy og forspenninger, kjørekultur ved det kongelige slott, staller og vognrom og til sist oppbevaring og restaurering. Boka blir et kjærkomment tilskudd til museets fagbibliotek. Men det er også ei bok for alle med interesse for hest og kjøretøy. Illustrasjonene er i hovedsak laget av Thore Ødegård.