På dette bildet fra ca. 1908, er hele familien samlet. Foto: ukjent/privat
På dette bildet fra ca. 1908, er hele familien samlet. Foto: ukjent/privat

Historien om Ørjemordet og familien Wang på Ørje Brug

Les den nye artikkelen om bestyrer Anders Wang, hans kone Karoline og de fire barna. I artikkelen presenteres mye nytt materiale om  familien som holdt til i bestyrerboligen i nærmere 30 år. Følg denne linken:

HISTORIEN OM ØRJEMORDET OG FAMILIEN WANG PÅ ØRJE BRUG