25 interesserte tilhørere trosset været. Foto: Trine Gjøsund

Historisk vandring langs elva

Markeringen av Kulturminnedagene startet i helgen og Mossefossens venner inviterte til vandring langs elva og Vansjø. Da Temaet for årets kulturminnedager er «Kulturminner i samfunnets tjeneste» valgte venneforeningen å løfte fram historien om bruken av dette viktige vassdraget.

Turen, som ble ledet av lokalhistoriker Jon Roth Nilsen og leder av Mossefossens venner, Per Arild Simonsen, gikk fra Storebro til Krapfoss med flere foredrag underveis. De engasjerte formidlerne Roth Nilsen og Simonsen minte oss om hvor viktig vassdraget har vært for byen. Vannkraften i Mossefossen og den tidligere Krapfossen har blitt brukt til møller og sager i flere hundre år. Vassdraget har også vært en viktig vannvei for tømmerfløting, først for sagene, senere for cellulose- og papirfabrikken Peterson.

Det ble også et stopp med historieformidling foran helleren ved Gjerrebogen, en boplass fra yngre steinalder.

Ved helleren ved Gjerrebogen. Foto: Trine Gjøsund