Historiske kart fra Østfold frigis

Kartverket frigir nå 8000 historiske kart fra Norge på sine nettsider. På spørsmål til Kartverket sier fagarkivar Sidsel Kvarteig at hun anslår at ca. 1000 kart av disse er fra fylket vårt! Østfold var et sentralt og viktig fylke og dette gjenspeiles altså i kildene.

Kartfilene kan lastes ned gratis og fins både i trykkekvalitet og web-kvalitet. De digitale kartene er lisensiert og det er oppgitt vilkår for bruken, blant annet at Kartverkets navn skal navngis ved all bruk og publisering. Kart eldre enn 100 år kan brukes fritt i henhold til lov om opphavsrett og åndsverk. Kart yngre enn 100 år lisensieres etter  Creative Commons lisensen om navngivelse.

Det er Kartverket som siden 1773 har hatt ansvar for kartlegging av Norge, både sivile og militære mål. Samlingen deres består av både håndtegnede og trykte kart, historiske dokumenter fra egen virksomhet og kart fra eksterne produsenter. I arkivet fins det ca. 10.000 historiske landkart fra tilbake til 1700-tallet, og ca. 500 historiske sjøkart- og dokumenter fra så tidlig som 1500-tallet.

Store deler av arkivet er altså nå digitalisert, og dette viktige og interessante kildemateriale  blir tilgjengeliggjort for deg og meg, – til stor glede for alle som er interessert i denne spennende delen av kulturhistoria vår.

Wey-Cart over det Haabbelske Compagnie District, versjon 1, årstall usikkert. © Kartverket

Wey-Cart over det Haabbelske Compagnie District, versjon 1, årstall usikkert. © Kartverket

Kartverket skriver i sin nyhetssak: «Dette er en kulturarv som kan si mye om Norges utvikling, både landskapsforståelse, stedsnavn, samferdsel, kommunikasjon og ikke minst bosetting.»
Vi gratulerer Kartverket med frislippet, og gleder oss til å ta i bruk dette unike materialet i Østfoldmuseenes arbeid.

På Kartverkets nettsider finner du mye nyttig informasjon om kartene her >>>>
Kartene fra Østfold finner du her >>>>