Idétreet blomstrer!

Barnas idéskulptur på Moss by- og industrimuseum er nå i ferd med å gå ut i blomst.

På lab1 på Moss by- og industrimuseum finnes en egen installasjon for barn. Denne idéskulpturen samler besøkende barns tanker og ønsker for museets kommende utstilling i 2020.
De ideene og tankene som har kommet inn er noe vi ved Moss by- og industrimuseum tar svært alvorlig. Og nå har disse blitt systematisert og registrert av Gabriel Olsen som har hatt arbeidsuke her hos oss.
Drømmemuseet utfolder seg slik:

En utstilling om dinosaurer: 10 barn
Mer innhold om sport på starten av 1900-tallet: 9 barn
Mer salg av godteri: 8 barn
En utstilling om husdyr som katter og hunder på starten av 1900-tallet: 7 barn
Gamle leker fra gamle dager: 6 barn
En utstilling om gamle folkeeventyr fra Moss: 6 barn
Mer fokus på sklien: 6 barn
Flere interaktive utstillinger og filmer: 6 barn
Mer fokus på Lego: 5 barn
Flere objekter som viser hvordan Moss ble til Moss: 5 barn
Flere gamle kosedyr: 4 barn
En utstilling om blomster og hager på starten av 1900-tallet: 4 barn
Robot omvisning i hele bygget: 4 barn
En utstilling om hvordan Moss var under første og andre verdenskrig: 3 barn
Gamle objekter innenfor industrien som ikke finnes lenger: 2 barn
Mer informasjon om hvordan penger så ut på starten av 1900-tallet: 1 barn
Flere gamle bøker: 1 barn
Utstoppede dyr: 1 barn
Mer informasjon om vannkraft: 1 barn
Mer gammel kunst av kjente kunstnere fra Moss: 1 barn
At museet skal se mer ut som møllen slik den gjorde for 100 år siden: 1 barn
En utstilling om fugler på 1900-tallet: 1 barn
En utstilling om papirfabrikken og hvordan papir blir laget: 1 barn

Moss by- og industrimuseum lover ingenting, men disse gode ideene er noe vi vil ta med oss videre inn i utarbeidelsen av en ny utstilling.
Vi vil gjerne høre mer og få inn enda flere ideer om ditt drømmemuseum. Bli medlem av vår facebookgruppe lab1 for å komme med innspill og for å delta i prosessen med å utvikle en ny utstilling: https://www.facebook.com/groups/567116280316846/