Peterson i Moss. Foto: Øyvind Andersen

Industridokumentasjon ved Østfoldmuseene.

«Beredskapsgruppa for industridokumentasjon i Østfold».
Organisering og kort info om arbeidet vårt.

 • «Beredskapsgruppa for industridokumentasjon i Østfold» ble etablert etter vedtak i Østfold Museumsråd i 2008. Konservator NMF Camilla Gjendem ved Moss by- og industrimuseum har ledet gruppa siden 2009.
 • Gruppas mandat ble forankret i Østfoldmuseene og hos Fylkeskonservatoren i 2011.
 • Beredskapsgruppa består av åtte fagpersoner fra Østfoldmuseene inkludert konservator/antikvar fra Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune.
 • Arbeidet i gruppa konsentreres om nedleggingstruede hjørnesteinsbedrifter i Østfold fylke.
 • Dokumentasjonsarbeidet som «Beredskapsgruppa» bedriver er først og fremst en type «førstehjelpsdokumentasjon» som består av film- og fotodokumentasjon av produksjonslinjer og bygninger, listeføring av hva som finnes av typer arkiv og arkivalia i bedriften, samt listeføre gjenstander med sikte på mulig inntak til avdelingene.
 • Dokumentasjon av mindre industribedrifter og håndverksbedrifter blir overlatt til den enkelte avdeling i Østfoldmuseene. Beredskapsgruppa kan etter kapasitet gi rådgiving og hjelp der det er behov for det.
 • Beredskapsgruppas «utrykkinger» skal på forhånd avtales og forankres ved samlingsansvarlig konservator den avdelingen bedriften sogner til.
 • Dokumentasjonsarbeid har vært foretatt av «Beredskapsgruppa» ved følgende bedrifter:

 Peterson Moss. Papir- og cellulosefabrikken ble nedlagt våren 2012

 1. Dokumentasjonsarbeidet ble fulgt opp av Moss by- og industrimuseum
 2. Fast utstilling «Fra Moss jernverk til Peterson Moss – en utstilling om dagligliv, arbeid og industri» åpnet i arbeiderboligen Verket 20 i august 2014

TrioVing/VingCard i Moss, produksjonen i Moss ble nedlagt i 2014

 1. Befaringer utført av Beredskapsgruppa i 2012
 2. Innsamling av utvalgte produkter og arkivalia er påbegynt av Moss by- og industrimuseum i samarbeid med Norsk Teknisk Museum og Oslo kommune ved Byarkivet.
 • Dokumentasjonsarbeidet skal følges opp av Moss by- og industrimuseum

Skanem Moss produksjonen i Moss nedlagt i mai 2015

 1. Innsamling av utvalgte produkter foretatt
 2. Dokumentasjonsarbeidet skal følges opp av Moss by- og industrimuseum