Isbreen på Kanalmuseet

Isbreen er et sentralt element i vår utstilling på Haldenvassdragets Kanalmuseum. Den viser hvordan isen trakk seg tilbake og formet landskapet slik det er med bekker, elver, våtmark og innsjøer. Den fungerer også som et skille mellom museets kulturhistoriske utstilling, og den naturhistoriske utstillingen i «Den indre sirkel». At isbreen er populær blant våre besøkende, blir vi særlig minnet på når det kommer skolebarn, som har vært her tidligere. Det første de spør om er gjerne isbreen.

Vi er svært glade for å ha inngått en service og sponsor-avtale med Askim Kjøleservice. Med dagligvarebransjen som hovedgesjeft, yter de service på stort sett alt som har med kjøling/varme å gjøre. Til tross for hektiske sommerdager, har de brukt mye tid i utstillingen på museet, slik at isbreen og andre tekniske installasjoner fungerer som de skal.

Les mer om bedriften på deres hjemmesider: http://www.aksas.no/