Juleomvisninger på Verket 20

Tilbud til elever på 4.trinn i Moss Kommune
Moss by- og industrimuseum inviterer til en kulturhistorisk opplevelse og juleomvisninger i arbeiderboligen Verket 20 for 4.trinn i Moss.
Her tar vi elevene med inn i en arbeiderbolig på Verket hvor de vil lære om hvordan det var å feire jul i arbeiderboligene knyttet til Peterson og ikke minst i arbeidersamfunnet generelt.
Vi vil gjennom opplegget legge vekt på læring gjennom praktisk arbeid, og barna vil bli bedt om å vaske gulv, hente vann, pynte til jul, pakke gaver, spise velling og drikke surmelk – alt dette for å lære forskjellene fra da til nå, og mellom fattig og rik i gamledager. Et gjennomgående tema vil være fattigforsørgelsen og knytte det opp mot i dag.
Barna vil derfor bli bedt om å lage et julekort som inneholder et ønske om god jul – som leveres til en organisasjon.

Kunne du tenke deg å ta med elevene dine til Verket 20? Send mail til eileenjahren.eriksen@arkiv2.ostfoldmuseene.no innen 1.12.17