Kambo Norges Detroit, Østfoldmuseene

Kambo – Norges Detroit

Nummer 2 i Østfoldmuseenes skriftserie forteller en histoire om et for mange ukjent stykke industrihistorie fra Østfold. Nå står bare industribygningene tilbake på Kambo, og Fylkeskonservator og Riksantikvar har engasjert seg og fremmet forslag til vern i utkast til Kulturminneplan for Moss.

Arbeiderboligene som hørte til er vesentlig ombygd, men selve produksjonslokalene representerer en viktig industriarkitektonisk arv. Kambo har altså skrevet seg inn i norsk bilhistorie. Flere bedrifter har vært involvert i produksjonen gjennom årene, men virksomheten har vært knyttet til bilproduksjon, karosseriproduksjon og montering av biler produsert andre steder. Fra 1918 til 1920 produserte Norsk Automobilfabrik Scania-Vabis A/S på Kambo 77 lastebiler, men sviktende marked satte stopp for norsk lastebilproduksjon. Bilproduksjonen ble gjenopptatt i 1937 av Den Norske Automobilfabrik, men da besto virksomheten i å lakkere, sveise og montere bildeler til biler av typen Chrysler og Plymouth. Delene kom fra USA i store trekasser. De eneste norskproduserte delene var skinntrekk til seter og Vikingdekk fra Askim. Under krigen brukte tyskerne fabrikken til reparasjon av flymotorer. Like etter krigen besto aktiviteten stort sett av klargjøring av ferdigimporterte lastebiler – innkjøpt av staten. Karosserifabrikken spesialiserte seg i etterkrigsårene på reparasjoner, innredning og ombygging av lastebiler, busser og varevogner. Vil du lese mer om denne spennende historien om norsk bilproduksjon og om arbeiderboliger, og industriarkitektur på Kambo må du sikre deg et eksemplar av heftet «Kambo – Norges Detroit». Heftet er ført i pennen av Ivar Erlend Stav og Torill Wyller, og er å få kjøpt på alle avdelingene i Østfoldmuseet for kr 40,-.