Modell av mølle
Arbeid ved steinmølla. Foto: Trine Gjøsund

Klostermølla i miniatyr

En flott og fascinerende minifabrikk med sinnrike innretninger av aksler, drivhjul, reimer og maskiner.

Sentralt i utstillingen Vårt daglige brød står en flott modell av Klostermølla, eller «havremølla» som de eldre møllearbeiderne i Moss kaller bygningen. Et dukkehus for de med interesse for mekanikk. I kjelleretasjen kan vi studere turbinen og følge den sinnrike innretningen av aksler, drivhjul og reimer som går fra turbinen til de ulike maskinene i etasjene over.  Det første drivhjulet på turbinakslingen driver reima som er koblet til en generator i etasjen over. En generator som produserte strøm til belysningen i mølla. Det neste hjulet driver maskinen til steinmøllene. Et tredje hjul driver en rundsikt i fjerde etasje.

Arbeid ved plansikten og ved paddybordet i andre etasjen i mølla. Foto: Trine Gjøsund

Arbeid ved plansikten og ved paddybordet i andre etasjen i mølla. Foto: Trine Gjøsund

Små dukkemenn arbeider ved de ulike maskinene. En kraftkar heller en stor sekk med havrekorn i påslagsvien, en trakt som fører kornet ned til steinmølla. I etasjen under står to arbeidere ved møllesteinene. To passer darren, en ovn for oppvarming av havre som skal bli til havregryn. To andre arbeider ved paddybordet i andre etasje mens en enslig kar sorterer sekker i kjelleren.

Mølla var primært en havremølle. Her ble det produsert havregryn i sekk, etter hvert ble den pakket manuelt i poser.

 

Modellen viser Klostermølla slik den var innredet på 1950 – tallet, med noen forenklinger. Modellen er laget av modellmakerne John og Turid Hestermann i 2001 på oppdrag fra Moss by- og industrimuseum med støtte fra Norsk Kulturråd.