Kulturminnet som gikk tapt

Kulturminnet som gikk tapt

Tor Ulsnæs holdt onsdag 10. mai foredrag på Kongsten fort om fregatten «Stenbocken». Det svenske fartøyet var del av Karl XIIs mektige militærapparat, fraktet til Fredrikstad av Tordenskjold som krigsbytte og endte opp som et oppbrent vrak utenfor Gamlebyen. Hvordan kunne dette skje?

Sverige var på begynnelsen av 1700-tallet en militær stormakt, og holdt selve Tsar Peter den store i et jerngrep. Karl XII var nesten ustoppelig og hadde en krigslykke som ble misunnet alle andre europeiske konger og fyrster. Krigslykken ble allikevel stoppet i Poltava i Ukraina. Men Karl XII følte seg ikke ferdig med sitt eventyr. Etter et lengre opphold i det Ottomanske rike, returnerte han til Nord-Europa for å fortsette sitt erobringstokt.

Karl XII trivdes ikke å seile med båt og ville helst holde seg helst på tørt land, men Sverige var avhengig av en sterk flåte i sin maktkamp med Danmark-Norge. Svenske styrker angrep Norge både i 1716 og 1718. Forsyninger sjøveien var helt avgjørende for at Svenske styrker kunne ta Norge, avslører Tor Ulsnæs. Tordenskjold ble en stor myteomspunnet sjøhelt som med dyktighet erobret den svenske forsyningsflåten i Dynekilen. Stenbocken var et av krigsbyttene som ble ført til Fredrikstad. Karl XII fikk ikke de forsyningene han trengte og måtte gi opp erobringsforsøket i 1716. I 1718 forsøkte han med en større hær å erobre Norge, men døde etter et skudd mot hodet utenfor Fredrikstens murer i Halden.

I Fredrikstad ble Tordenskjolds skip glemt inntil oberst Meinick fikk det hevet opp fra Glommas mudder i 1932. Utenfor Gamlebyens voller ble det liggende, men forfalt raskt og ble påtent to ganger. I 1957 ble restene fjernet, men historien om Stenbocken og Tordenskjolds store krigsbytte er fortsatt sterkt levende i Fredrikstad.