Album med visittfotografier fra familien Henrichsen i Moss. Foto: Trine Gjøsund / Moss by- og industrimuseum
Album med visittfotografier fra familien Henrichsen i Moss. Foto: Trine Gjøsund / Moss by- og industrimuseum

lab1 – Familiehistorie fra Værlegata 22

Moss by- og industrimuseum mottok for en del år siden en koffert med album, løse fotografier og dokumenter. Giveren het Kai Vincent Bull (1919 – 2004) og bodde i Oslo. I kofferten oppbevarte han deler av sin familiehistorie. I sær var det en person som opptok han, og det var jomfru Cathrine Henrichsen fra Moss. Han skrev om hennes liv på tre maskinskrevne sider, datert april 1999.

I et av albumene finner vi visittfotografier av Cathrine og hennes familie. Hun er avbildet som liten jente sammen med sin mor Lovise. Her er også visittfotografier av far og besteforeldre.

Cathrine var født i 1860 og døde ugift i Oslo i 1948. Hun var datter av skipper Ole Henrichsen og Lovise f. Wiesenbach. De bodde i Værlegata 22. Faren forliste i Nordsjøen da hun var to år gammel. Da forsørget moren den lille familien og tok imot losjerende i huset i Værlegata. Moren døde i 1914, 89 år gammel, og huset ble solgt.

Som ung reiste Cathrine til Oslo for å hjelpe slektningen Ingeborg Henriette Wiesenbach Bull fra Moss. Ingeborg drev en broderi- og utstyrsforretning i Prinsens gate og gift med farmasøyt Thorvald August Bull. De hadde tre gutter, men bare Jørgen vokste opp. Jørgens mor døde da han var bare 12 år, og Cathrine lovet å ta hånd om gutten. Hun ble ved Jørgen og hans familie til de begge døde i 1948.

Kai Vincent Bull var sønn av Jørgen, og den som tok vare på familiehistorien fra Moss.

De første albumene med visittfotografier kom i 1860 ifølge Preus Museum.

Visittfotografiet på venstre blad, nederst til høyre viser Cathrine Henrichsen og hennes mor Lovise f. Wiesenbach. Foto: Vibeke Nielsen / Moss by- og industrimuseum

Visittfotografiet på venstre blad, nederst til høyre viser Cathrine Henrichsen og hennes mor Lovise f. Wiesenbach. Foto: Vibeke Nielsen / Moss by- og industrimuseum