Rutetabell for Passasjer- og bilferjen «Bastø II» Foto: Trine Gjøsund

Lab1 – Rutetabell for «Bastø II» MOSS –HORTEN

I 2012 mottok Moss by- og industrimuseum diverse arkivalia og foto fra HE Vestfold AS. Tidligere eier var rederiet Gokstad AS. I dette spennende materiale som angår en av de viktigste hovedferdselsårene i Norge, finner vi denne lille fargerike rutetabellen. 

I disse tider, med diskusjonen om alternativer til fergetrafikken Moss-Horten, forslagene om alternativ bro over Oslofjorden eller tunnel under vann, ny jernbaneutbygging og nye vegtraséer, er det å lese denne fyldige rutetabellen et herlig pust i bakken!

Den lille folderen, som sammenbrettet måler knappe 10,5 x 15,5 cm, gir oss mange historiske opplysninger om den livlige og mangeartede trafikken over fjorden mellom Horten og Moss.

Omslagets design, fargebruk og bokstavtyper samsvarer med mellomkrigstidens øvrige brosjyremateriell. På forsiden opplyses det at bilferjen er bygget ved A/S Moss Værft & Dokk i 1939. Bak den røde bilen, som er på veg ut, og som kanskje kan være en Plymouth produsert på Kambo, skimter vi passasjeroppgangen til 1. plass.

Vi får vite at den nye ferga settes i rute fra 30. juni 1939, og at det fra da av også blir reduserte passasjer- og biltakster. Fergerutene korresponderer med jernbane- og bilrutene på begge sider av fjorden. Passasjertakstene er for voksne kr.1,40 på 1. plass, og kr.1 på 2. plass. Barn betaler 50 øre.

Ferga tar busser og lastebiler av ulike slag; lastebiler innredet som passasjerbuss og lastebiler innredet for hestetransport. Her er flyttebiler, tankbiler, alminnelige sykler og motorsykler med og uten sidevogn.

Fordelene med å ta ferga over fjorden blir slått stort opp på tabellens bakside. Her får vi vite at det er 15 mil rundt Oslofjorden, men bare 1 mil tvers over! Man sparer 3 timer i tid – slitasje på bilen og olje!  Vi leser videre at ferga tar 600 passasjerer og 30 biler, og at det er restaurant med skjenkerett av øl og vin.

Rutetabell og prisliste

Rutetabell og prisliste