lab1 åpner på Moss by- og industrimuseum 1.mars

Her vil du få muligheten til si din mening om hva du synes er viktig at museet skal vise frem og fortelle om i sin helt nye utstilling som åpner i 2020!

Midt i lab1 vil Barnas idéskulptur være, og her vil barn og unge i alle aldre få muligheten til å komme med sine ideer og sammen skal vi reise en fantasifull skulptur.
Følg med!