Omslag på funkiskatalogen.

Lansering av Funkiskatalogen

Katalogen til utstillingen funkis i moss MODERNISTISK ARKITEKTUR I ET MODERNISTISK UTSTILLINGSROM er nå ferdig og klar for salg. Vi starter salget av katalogen i Moss by- og industrimuseum fra torsdag 27. oktober i etterkant av Åpent Museum  “Fra bybrann til byplan” kl. 19:00.  

Katalogen koster 200 kr. og selges fra museumsbutikken i Moss by- og industrimuseum som ligger i Møllebyen. Katalogen er på 72 sider med et rikt innhold av tekster og bilder om funkisbygningene som er med i utstillingen, om Moss som fremtidens by og industrisentrum og om utstillingen Moss 1937. Tekstene, som er forfattet av konservator Camilla Gjendem, forteller også om det “eksperimentet” museet har gjort ved å stille ut byens lokale funkisarkitektur i et abstrakt, modernistisk utstillingsrom fra mellomkrigstidens Hannover i Tyskland.