Luciafeiring. (Foto: Wikimedia - CC BY-SA 3.0)
Luciafeiring. (Foto: Wikimedia - CC BY-SA 3.0)

Lucia-opptog i Rakkestad

I 1978 sendte Norsk Etnologisk Gransking ut en spørreliste der de ba om opplysninger om Lucia-opptog i Norge. I spørrelisten ble det spurt om opptog i private hjem og om opptog organisert av foreninger og skoler. De fikk inn 70 svar, og et av dem var fra Rakkestad. Her var det Lions Club som arrangerte Lucia-opptoget.  Noen vil kanskje minnes denne Lucia-tradisjonen fra 1960- og 70 tallet?

«Det er Lions Club, Rakkestad som har stått for arbeidet med opptoget i 15 år. Opptogene starter opp på første søndag i desember når julegatene blir åpnet. Det er da alltid Lucia med terner som åpner for en underholdningsforestilling som arrangeres for å skaffe midler til julegaver til folk i bygda som kan trenge en håndsrekning eller til annet humanitært hjelpearbeide. Lucia med terner går på førjulsbesøk til helse og eldreinstitusjoner og har da gjerne med seg gaver til pasientene.

Til Lucia blir gjerne valgt den av jentene som har best stemme. Hun har med seg 10-14 terner, litt forskjellig de forskjellige årene. Samtlige er kledd i hvite fotside kapper, hvite strømper og hvite turnsko. Lucia med lyskrone går selvsagt i teten og bak i to geledder går da ternene. De synger på sin marsj gjennom korridorer og innpå sykerom, og da Luciasangen. På institusjonene synger de også julesanger og svært ofte slutter det hele med at en av ternene leser juleevangeliet».

Lucia-opptoget er også brukt en del på juletrefester….» (NEG 24757).

Kilde: LUSSI-OPPTOG. En oversikt over svarene på spørreliste 126 fra Norsk Etnologisk Gransking. Desember 1979.

Bildet i denne nettsaken er kun et illustrasjonsbilde og har ingen tilknytning til Lucia-opptog i Rakkestad. (Foto: Wikimedia, CC by SA)