Mann leser foran publikum.Foto: Tiger Garté
Erik Grønner leser fra boka. Foto: Tiger Garté

Maritimt bokbad i Moss by- og industrimuseum – 100 besøkende!

Forrige onsdag var det invitert til maritimt bokbad i Moss by- og industrimuseum, og det ble trangt om plassen for de 100 fremmøtte!  «På beddingen» var lansering av tidligere administrerende direktør ved Rosenberg Verft og forfatter Erik Grønners bok SKIPSBYGGERNE utgitt av Tigerforlaget.

«VERFTET ER BYEN, OG BYEN ER VERFTET,» forkynner Georg Kraft. Det er 1982 og generaldirektøren holder 17. mai-tale på torget i Langevik, i en tid da alle skipsverftene i Oslofjorden kjemper en desperat kamp for sin eksistens.

Det er imidlertid ikke skipsbygging, men uoppnåelige Miriam Bergersen som lokker den nyutdannede økonomen Nick til­bake til hjembyen. Han lærer de stolte skipsbyggerne og deres fargerike miljø å kjenne, og trekkes inn i en bitter konflikt mellom klubb og ledelse. Kampen for å vinne drømmejenta blir spunnet sammen med spillet om verftets framtid.

«Få kjenner verftsmiljøet like godt, og trolig har ingen lyktes bedre med å overføre denne innsikten til romanformatet».

Sitatet er fra mangeårig konserntillitsvalgt i Kværner, fagforeningsmann og historiker Rolf Utgård som var til stede under lanseringen og talte høyt og varmt om de realistiske arbeidslivsbeskrivelsene i boka.

Det ble trangt om plassene denne kvelden. Foto: Tiger Garté

Det ble trangt om plassene denne kvelden. Foto: Tiger Garté

Kvelden i Moss by og industrimuseum bød på gjensyn med gamle arbeidskamerater, mingling og samtaler i en hyggelig atmosfære i lokalene i Møllebyen. Forfatteren selv serverte nydelig fingermat, og forlaget spanderte vin og mineralvann.

Ingrid Guren, vokal og Terje Norum, el-piano framførte sterkt og vakkert Shipbuilding, og Stings Shipyard ble vist på storskjerm.

Selve «badet» ble foretatt av Roger Phil og Tiger Garté fra Tigerforlaget som stilte interessante spørsmål til forfatteren Erik Grønner.

Forfatteren selv avsluttet kvelden med å lese et kapittel fra boka før han takket tre viktige informanter fra tidligere Moss Verft og Dokk for at de hadde bidratt til korrekte gjengivelser fra det daglige arbeidet på Verftet. Salget av boka gikk strykende ved hjelp av bokhandler Norli Moss

Bilde av bokkover på gul tekstbakkgunn

Illustrasjon fra Tiger Forlag. Utsnitt