Haldens ordfører Thor Edqvist, kunstner Bernhard Englund og museumsdirektør Lillian Nyborg og den nye kongbysten (Foto Bodil Andersson, Østfoldmuseene)

Markerer fred og forbrødring

Over 100 mennesker fyllte opp i andre etage i Østre kurtine tidligere på fredagen. Da det ble markert at det er nøyaktig 300 år siden svenske kong Karl XII ble skutt utenfor Fredriksten festning i Halden. Dagen ble markert på Fredriksten Museum med en avduking av en byste av Kongen.

Bysten er utført av Bernhard Englund, som er kjent for å ha bygget opp besøksmålet Ryttmästarbostället i Skövde, med en stor samling både karolinsk, og annen svensk historie. Bysten finnes i tre eksemplarer, og knytter nå sammen Skövde, Poltava i Ukraina (hvor Karl XII led sitt største nederlag i 1709), og Fredriksten festning i Halden.

Noen av de besøkende i Karl XII utstillingen på Fredriksten Museum idag (Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene)

Ordfører Thor Edqvist stod for den høytidelige avdukingen, som understreker det broderlige forholdet mellom Norge og Sverige, og det var nesten 100 besøkende til stede, blant annet representanter fra militæret på norsk og svensk side, samt medlemmer av de historiske gjenskapningsgrupper på begge sider av grensen.
Sunniva Berg fra Skjeberg fremførte den gamle visa «Den snilde Jomfru i Norden» fra 1720, som handler om Fredrik IV og Karl XII som begge vil vinne Fredrikstens «gunst».

Kongebysten står plassert i et rom hvor man kan lese ulike folketradisjoner og myter om svenskekongen, som har blitt fortalt i grense- traktene siden 1718. Vertene ved museet skal bruke rommet til å fortelle om krigerkongen når de har omvisninger og besøk fra skoleklasser.

Bysten som i dag ble avduket viser Kongen i sin karakteristiske soldatuniform, med kappen trukket rundt skuldrene. Klærne Kongen hadde på seg da han falt utenfor Fredriksten for 300 år siden er i dag utstilt på Livrustkammaren i Stockholm. I anledning 300 års markeringen har Halden historiske Samlinger fått låne underklærne som Kongen døde i, Kongen holder også i en vandrestav – det er kjent at Karl XII brukte vandrestav i siste delen av sitt liv etter han brakk beinet i Polen i 1702. Også denne har museet fått låne og alt dette kan sees i utstillingen «Det Store Fallet».

Thor Edqvist ble intervjuet foran den flotte bysten av NRKs reportere (Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene)

Observante lesere vet kanskje at dagens markering bare er den første av to. Karl XIIs dødsdato skal også markeres 11. desember, ettersom nordmenn og svensker brukte forskjellige kalendre i 1718.

Dagen idag,  30.november, markeres også ved flere andre aktiviteter, og i samarbeide med kommandanten inviterer vi også til å delta i disse:

Kl. 20.00–20.30: GJENSKAPING AV KONGENS DØD I LØPEGRAVEN 
Svenske og norske historiske avdelinger gjenskaper situasjonen i løpegravene og på festningen denne skjebnesvangre kvelden for 300 år siden. Kanskje vi får en bedre forståelse av hva som virkelig skjedde.

Kl. 20.30–21.00: MINNEHØYTIDELIGHET VED MINNESTØTTEN
En enkel og høytidelig samling ved minnestøtten for Karl XII for å markere svensk-norsk forbrødring og fred.