To konservatorer i arbeid
Konservatorene Torill Wyller og Camilla Gjendem i arbeid med arkivet fra TrioVing. Foto: Trine Gjøsund

Meddelelse fra «Produktutviklingen»

De to konservatorene Torill Wyller og Camilla Gjendem ved Moss by- og industrimuseum arbeider  for tiden sammen med samlingsansvarlig konservator Bjørg Holsvik med grovsortering og ordning av arkivet etter TrioVing i Moss.  Det er et stort og omfattende materiale, så arbeidsledige blir vi ikke med det første! Arkivet inneholder mye spennende materiale som gir oss innsikt i detaljer! Nå er det de mange ringpermene merket Meddelelser fra produktutviklingen, sirlig ordnet i kronologiske saksmapper merket saksnummer, dato og saksbehandlernes signaturer som står for tur.

Neste gang du lukker vinduet ditt, tenk på alt arbeidet som står bak konstruksjonen av lukkemekanismen!

Neste gang du lukker vinduet ditt, tenk på alt arbeidet som står bak konstruksjonen av lukkemekanismen!

Her er stykklister med delnumre for låskasser, bøyler, innvendige sylindre og sluttstykker! Hver del har sitt delnummer som følges opp av betegnelser på delen, skisser, tegningsnumre og materiale. Det gjelder å holde tunga beint i munnen når vi løser ut mapper og papirer fra permene, frigjør de fra stifter som kan ruste og heller legger syrefrie omslag rundt hvert saksnummer og kategori! Vanskelig er det også å ikke la blikket falle og dvele for mye ved hver enkelt mappe med flotte detaljtegninger, håndskrevne kommentarer og forunderlige betegnelser! Saksbehandlernes signaturer er et kapittel for seg. I de par siste årene har vi jo blitt kjent med en del av de tidligere ansatte ved TrioVing og VingCard i Moss. Tradisjonen tro har museet opprettet enda en informantgruppe fra bedriften som deler fagkunnskapene sine med oss i museet. Mon tro om ikke initialene ØA på saksnummer 91-85, datert 21.8 -85 er vår informant Øyvind Andreassen? Tekst: Camilla Gjendem Foto: Trine Gjøsund