MindreAlv

Fredrikstad Museums årbok kom ut første gang i 1983. Det første bindet het kun Årbok, – deretter fikk boka navnet MindreAlv. Følgende bøker er utgitt: Nr. I – Årbok 1982-1983 Nr. II – MindreAlv 1984-1985 Nr. III – MindreAlv 1985-1989 Nr. IV – MindreAlv 1990-1991 Nr. V – MindreAlv 1992-1993 Nr. VI – MindreAlv 1994-1995 Nr. VII – MindreAlv 1996-1997 Nr. VIII – MindreAlv 1998-1999 Nr. IV – MindreAlv 2000-2001 Nr. X – MindreAlv 2002-2003, Jubileumsutgave Nr. XI – MindreAlv 2004-2005 Nr. XII – MindreAlv 2006-2007