Mærke-Kart for Fredrikshalds Vasdrag 1909
Mærke-Kart for Fredrikshalds Vasdrag 1909

Minne fra 1909

I museumsbutikken på Haldenvassdragets Kanalmuseum på Ørje, selger vi kopi av Fløtningsforeningens Mærke-Kart for Fredrikshaldsvassdraget. Orginalen av kartet er fra 1909 og har mye interessant informasjon om tømmerfløtingen rundt denne tiden.

Pris for et kart er kr 100,-. Send oss gjerne en forespørsel: kanalmuseet@arkiv2.ostfoldmuseene.no

Les gjerne mer om merkekartene under månedens gjenstand  for november.

Julemessen  på museet den 3.desember er en god anledning til å se nærmere på merkekartet, og andre produkter i vår museumsbutikk.