I Moss lager vi fortsatt papir!

I Moss lager vi fortsatt papir!

Nei, Peterson har ikke gjenoppstått, men papirfabrikken lever videre i Moss by- og industrimuseums lokaler.
Siden februar har vi nemlig hatt besøk av 4.trinn i Moss kommune.

350 elever har derfor besøkt museet siden slutten av februar, og alle har fått laget sitt eget papir!
De har fått blandet sammen papir og vann til papirmasse, og til slutt fått presset ut vannet i en hydraulisk presse.
Muskler har blitt brukt, hender har blitt tilsmusset, og luktesansen har blitt pirket i. Vi kan meddele at Mosselukten fortsatt lever godt gjemt i våre neser.

De har også lært hvor mye papir vi bruker hver dag, helt fra dagens begynnelse til slutt, og ikke minst treets mange bruksområder.
Har du tenkt over hvor mye papir eller papp du bruker daglig?