Gamle teglstensbygninger på begge sider av en elv.
Lilleelva mellom møllene. Foto: Trine Gjøsund

Mossefossens Venner byr på sin kunnskap i vinterferien

I skolens vinterferie vil Moss by- og industrimuseum ha fokus på bruken av vannkraft i Mosseelva. Tradisjonen tro har vi en verkstedsaktivitet for barna, og denne gangen skal vi lage kvernkaller, små vannhjul av pinner.  Vi vil også oppfordre alle til å benytte anledningen til å lære litt om turbinen i mølla og om Moss bys første vannverk som ligger et lite steinkast fra museet. Per Arild Simonsen, Per Vorum og Kristian Hjortkær Hansen, en del av styret i Mossefossens venner, sitter på gode kunnskaper om Mossefossens historie.  De stiller som frivillige guider disse dagene.

Turbiner og fisk. Vannkraft er en fornybar energi som vi har mye av i Norge. Men «fornybar» er ikke ensbetydende med «miljøvennlig». Vannkraftverkene setter sine uheldige spor i naturen. Museets nærmeste nabo mot nord er Mossefossens kraftverk, et moderne lite kraftverk som fjernstyres fra Sarpefossens kraftverk i Sarpsborg. Før kraftverket ble bygget på 1980 tallet var det en god del laks, ørret og glassål som vandret opp og ned i elva. Fiskebestanden er nå kraftig redusert og glassålen er utrydningstruet. Fisken kommer seg ikke opp elva når deler av fossen tørrlegges på grunn av kraftproduksjon, og mange fisk har blitt til hakkemat mellom rotorene i vannturbinen.  Mossefossens venner har i mange år engasjert seg i denne saken og lagt ned mye arbeid for å redde livet i elva. Tar du en tur til museet i vinterferien får du nok lære mer om også denne saken også.

Vi byr på disse aktivitetene fra tirsdag 21. til fredag 24. februar. Velkommen

 

 

Per-Arild Simonsen (tv), Trine Lise Heilmann og Per Vorum etter en ryddeaksjon i Mosseelva. Foto: Trine Gjøsund

Per-Arild Simonsen (tv), Trine Lise Heilmann og Per Vorum etter en ryddeaksjon i Mosseelva. Foto: Trine Gjøsund

Mossefossens venner har ansvaret for vedlikehold av vannverksbygningen ved Moss by- og industrimuseum. Per Vorum (tv) og Kirsten Aasen er begge i styret for Mossefossens venner. Foto: Trine Gjøsund

Mossefossens venner har ansvaret for vedlikehold av vannverksbygningen ved Moss by- og industrimuseum. Per Vorum (tv) og Kirsten Aasen er begge i styret for Mossefossens venner. Foto: Trine Gjøsund