Bilde bok Digitalt fortalte historier

Norges første lærebok i digitale fortellinger lansert

I forrige uke markerte forlaget Cappelen Damm Akademisk utgivelsen av boka «Digitalt fortalte historier – Refleksjon for læring». Redaktørene Kristin Holte Haug, Grete Jamissen og Carsten Ohlmann har fått hjelp fra 13 andre medforfattere for å kunne skrive en fagbok på norsk om digital historiefortelling. To av medforfatterne, Bjørg Holsvik og Hege Hauge Tofte er ansatte i Østfoldmuseene.

Hege Hauge Tofte

Hege Hauge Tofte – ansatt i Østfoldmuseene

Bjørn Holsvik i Østfoldmuseene

Bjørg Holsvik – ansatt i Østfoldmuseene

Boken er først og fremst skrevet for førskolelærer- og lærerstudenter og andre lærere og studenter i høyere utdanning, men vil også være interessant for andre som arbeider med læring og formidling som er nysgjerrig på «Digitale fortellinger» som verktøy.

Joe Lambert som regnes som en av pionerene innenfor digitale fortelling leder Center for Digital Storytelling i USA, og har siden 1990-tallet jobbet for å gi enkeltmennesker og grupper en stemme. Han har skrevet et tankevekkende preface i boka hvor han blant annet kommer inn på terroren 22, juli i fjor.

Boken behandler teoretiske perspektiver som «selvpresentasjon», «multimodalitet» og «refleksiv dannelse». Videre kommer den inn på juss og etikk i arbeidet med digitale fortellinger. Forskningsprosjekter som belyser ulik bruk og pedagogisk utbytte av metoden kombinert med konkrete eksempler på gjennomførte prosjekter fra barnehage og høyskole bør kunne inspirere mange.

Minneinnsamling og digitale fortellinger
Østfoldmuseenes bidrag er kapittelet «Minneinnsamling og digitale fortellinger». Kapittelet beskriver et pilotprosjekt museet gjennomførte vinteren 2010 sammen med lærere og elever fra tre skoleklasser i Moss. Elevene, som gikk på 7., 8. og 9. trinn deltok i Moss by- og industrimuseums minneinnsamlingsarbeid knytt til Arbeidsarven, og fikk i oppgave å reflektere over det de hadde lært om arbeidslivshistorie i hjembyen sin gjennom å lage Digitale fortellinger.

Forfatterne konkluderer med at digitale fortellinger har økt ungdommenes kunnskap om eget hjemsted, historiske prosesser, styrket deres identitet, endret deres holdninger til immateriell kulturarv og knyttet dem til museets kjerneoppgaver. Videre har elevene vist stort engasjement, jobbet godt sammen og nådd viktige læringsmål både i norsk, historie, samfunnsfag, geografi og kunst- og håndverk. Vi håper lærere som vil samarbeide med Østfoldmuseene leser boka!

Våre formidlere har kompetanse til å veilede og koordinere  lignende prosjekter med lærere og elever. Museets eget DF-team arrangerer årlige workshops over to dager hvor lærere lager sine egne digitale fortellinger og får et innblikk i hvordan museet og skolene kan jobbe sammen.

La dere inspirere!